Reiskostenregeling met fiscale ruimte

Wanneer kies je voor deze regeling?

Wanneer je van de regeling gebruikt maakt om een brutoloon bestandsdeel in te ruilen voor een (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Een aanvullende vergoeding is mogelijk als er sprake is van fiscaal onbenutte ruimte.
De onbenutte ruimte is het verschil tussen de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding (0,21 cent per kilometer) en het totaal van de maandelijkse vergoedingen na toepassing van de salderingsmethode. De aanvullende vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van dat in te ruilen loonbestandsdeel. Dit moet binnen de CAO geregeld zijn.
 

Reiskostenregeling dashlet

Let op: dit dashlet werkt alleen voor een gehele periode. Indien de reiskosten gestopt dienen te worden halverwege de periode, dan dient u dit dashlet per de 1e van de periode inactief te maken bij de betreffende medewerker. Het deel wat wel uitbetaald dient te worden, kunt u invoeren middels een eenmalig looncomponent.

1. Ga naar het bedrijf.

2. Klik op het tabblad Salaris Instellingen.

3. Klik op "meer..." in het dashlet Reiskostenregeling.

Bewerken

Klik op bewerken.

Fiscale ruimte

1. Selecteer de berekeningmethode: 3) Alleen fiscale ruimte, wanneer u alleen de fiscale ruimte wilt berekenen.

2. Klik op herbereken reisafstand om de reisafstand te herberekenen als de woon-werk afstand verandert (wanneer bijvoorbeeld een medewerker of bedrijfslocatie zich verplaatst).

3. Let op: Het is bij een staffelberekening of berekening op basis van kilometers ook mogelijk om de fiscale ruimte te berekenen. Vink dan Fiscale ruimte aan bij berekening methode 1 of 2.

4. Selecteer de kalenderdagen voor de berekening. Dit kan 1) Op basis van parttime percentage, 2) Op basis van gemiddelde dagen rooster medewerker, 3) Op basis van werkelijke roosterdagen medewerker.

5. Selecteer de manier waarop de fiscale ruimte moet worden uitbetaald: 1) Geen automatische betaling, 2) Reserveren uitbetalen eind jaar, 3) Uitbetalen elke periode.

6. Geef aan of de fiscale ruimte moet worden uitbetaald wanneer de werknemer uit dienst gaat.

7. Klik op Opslaan.

De fiscale ruimte wordt berekend op basis van een kilometervergoeding van € 0,21 en 214 reisdagen per jaar. Dit is vastgesteld door de Belastingdienst.

Medewerker

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Reiskostenvergoeding.

Instellingen bewerken

Klik op bewerken.

Instellingen opslaan

1. Vink de reiskostenregeling aan om deze te activeren.

2. Klik eventueel op Berekenen reisafstand als dit niet automatisch wordt berekend.

3. Geef eventueel een andere berekeningsmethode voor de kalenderdagen, fiscale ruimte betaling of betaling uit dienst, wanneer deze afwijkend is van de bedrijfsinstellingen voor deze medewerker.

4. Klik op Opslaan.

Instellingen

U kunt hier de instellingen voor de medewerker terugzien. Wanneer er een instelling voor de medewerker afwijkt van de bedrijfsinstellingen staat deze dikgedrukt.

De fiscale ruimte uitbetaling vindt u terug op de loonstrook onder looncode 5134.

Opmerkingen