Reiskostenvergoeding toevoegen als vaste component

Het is mogelijk om een reiskostenvergoeding te verwerken door middel van een vast looncomponent. Je kan dit doen door op medewerkersniveau naar 'Looncomponenten'. Om een reiskostenvergoeding te verwerken door middel van een vast looncomponent kan je gebruik maken van het dashlet 'Looncomponenten' op medewerkersniveau. Onderstaande afbeelding laat dit zien:

 

Reiskosten invoeren als vast looncomponent

1. Selecteer de looncode. Er zijn verschillende looncodes voor de reiskostenvergoeding, zoals looncode 5130 (onbelaste vergoeding), looncode 3301 (kilometers a € 0.13 belast), looncode 5150 (kilometers a € 0.19 onbelast). Raadleeg uw loonmodel voor alle componenten, of neem contact op met onze helpdesk indien u geen toegang heeft.

2. Geef de waarde in en eventueel een einddatum.

3. Klik op toevoegen.


Reiskosten per dag invoeren

Je kan er ook voor kiezen om een onbelaste reiskostenvergoeding per dag in te voeren. Bijvoorbeeld wanneer je uurloners verwerkt. Gebruik hiervoor de looncode 5131 en geef de waarde in.

Opmerkingen