Reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste kilometers (in twee componenten)

Let op: een reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste kilometers toevoegen kan op twee manieren.

1.Door een looncomponent aan te passen en één component toe te voegen bij de medewerker, klik hier voor deze uitleg.

2. Door twee componenten toe te voegen bij de medewerker. Volg hiervoor de onderstaande uitleg.

Voorbeeld: Een medewerker krijgt een reiskostenvergoeding van € 0,26 per kilometer met € 0,07 belaste kilometers en € 0,19 onbelaste kilometers.

Loonmodel

Ga naar het loonmodel onder salarisinstellingen op debiteurniveau.

Looncodes selecteren

1. Selecteer de looncodes die je wilt gebruiken, via de knop Looncodes selecteren.

2. Let hierbij goed op dat je kiest voor een belaste component en een onbelaste component. Dit staat achter de omschrijving van de looncode.

Medewerker

Ga naar de medewerker en klik op het plusje in het dashlet Looncomponenten om een vaste vergoeding of een eenmalige vergoeding toe te voegen.

Waarde ingeven

Selecteer de juiste looncode, geef de waarde (het aantal kilometers) in en klik op Toevoegen.

Doe dit daarna ook voor de andere looncode.

Looncomponenten

U ziet vervolgens in het dashlet Looncomponenten twee codes staan met dezelfde kilometerwaarde.

Loonstrook

Op de loonstrook vindt u deze gegevens terug bij bruto (belast) en netto (onbelast).

Opmerkingen