Template: Accountantviewer

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Accountantviewer.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

Explorer: Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten Bedrijf x  
Bestandsbeheer x  
Contactpersoon bedrijf x  
Documenten Bedrijf x  
HR Documenten   x
Informatie Bedrijf x  
Journaalposten Export x  
Loonaangifte x  
Loonheffingnummer x  
Loonopdracht x  
Kaart x  
Mutatieformulieren Goedkeuren x  
Mutatieformulieren instellingen x  
Mutatieformulieren Indienen x  
Opmerkingen bedrijf x  
Pensioen Export x  
Reiskostenregeling x  
Reserveringen x  
Salaris documenten   x
Verjaardagen x  
Verzuimoverzicht   x
Debiteur: Lezen Schrijven
Accountant contactpersonen x  
Contactpersoon x  
Debiteur info x  
Medewerker:  Lezen Schrijven
Brancheregelingen x  
Dienstverband x  
Documenten Medewerker x  
Medewerker instellingen x  
Extra Uren/Dagen x  
Familie x  
Kostenplaats x  
CAO Model x  
Auto v/d zaak x  
Loonbeslag x  
Looncomponenten x  
Looncomponenten per Periode x  
Looncomponenten per Run x  
Loonheffingen x  
Loonstroken per periode x  
Loonstroken per run x  
Opmerkingen medewerker x  
Exportinstellingen x  
Personalia x  
Rapporten looncomponenten x  
Reiskostenvergoeding x  
Reserveringen x  
Rooster x  
Salaris x  
Spaarloon / Levensloop x  
Verlof x  
Verzuim x  
Other: Wizards: Lezen Schrijven
Tabs: Home Lezen Schrijven
Mutatieformulieren Goedkeuren x  
Run Controle x  
Explorer: Lezen Schrijven
Medewerkers: Lezen Schrijven
Overzichten: Lezen Schrijven
Accountant - Looncomponenten per periode   x
Accountant - Run Teller x  
Accountant - Verzuim Overzichten   x
Accountant - Verzuim XML Meldingen x  
Bedrijven - Aangepaste Rapporten   x
Bedrijven - Contactpersonen   x
Bedrijven - Bedrijf Loonheffing Instellingen   x
Bedrijven - NAW   x
Bedrijven - Salarisinstellingen   x
Bedrijven - SVW instellingen   x
Bedrijven - Payroll workflowinstellingen   x
Bedrijven - Bedrijven op de Kaart   x
Debiteuren - Aangepaste Rapporten   x
Debiteuren - Contactpersonen   x
Debiteuren - HR Signalen Template   x
Debiteuren -  NAW   x
Debiteuren - Service Levels   x
Debiteuren - Tags   x
Debiteuren - Kaart   x
Medewerkers - Aangepaste Rapporten   x
Medewerkers - Auto van de Zaak   x
Medewerkers - Dienstverband   x
Medewerkers -  Loonheffing Instellingen   x
Medewerkers - NAW   x
Medewerkers - SVW instellingen   x
Medewerkers - Uren & salaris   x
Medewerkers -Verzuim   x

 

Opmerkingen

  • Avatar
    Gerard Broekman

    Het gaat ons expliciet om het Rapport Journaalposten. Die staat op bedrijfsniveau bij Overzichten. Daar staat o.a. ook het Rapport Looncomponenten, en nog wat ovezichten. En die kunnen wel exporteren naar Excel.
    Wat is dan het verschil? Dat begrijp ik niet.