Template: Business viewer

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template business viewer.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De klant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De klant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

Bedrijf: Lezen Schrijven
Grootboekrekeningschema x  
Bestandsbeheer x  
Contactpersoon bedrijf x  
Documenten bedrijf x  
HR Documenten x  
Informatie bedrijf x  
Journaalposten export x  
Kostenplaatsen x  
Loonaangifte x  
Medewerker wijzigingen x  
Kaart x  
Opmerkingen bedrijf x  
Pensioen export x  
Reiskostenregeling x  
Overzicht afdelingen x  
Overzicht contracten x  
Overzicht kostenplaatsen x  
Overzicht geslacht x  
Reserveringen x  
Run controle x  
Salaris documenten   x
Salarisinstellingen x  
SVW tabel x  
TWK wijzigingen x  
Verlofoverzicht x  
Werkkostenregeling instellingen x  
EXPLORER: Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten medewerker x  
Beoordeling en functionering x  
Brancheregelingen x  
Dienstverband x  
Documenten medewerker x  
Extra uren / dagen x  
Extra velden x  
Familie x  
Kostenplaats x  
CAO Model x  
Auto v/d zaak x  
Loonbeslag x  
Looncomponenten x  
Looncomponenten per periode x  
Looncomponenten per run x  
Loonheffingen x  
Loonstroken per periode x  
Loonstroken per run x  
Medewerker login x  
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier x  
Opleidingen x  
Opmerkingen medewerker x  
Exportinstellingen x  
Personalia x  
Rapporten looncomponenten x  
Reiskostenvergoeding x  
Reserveringen x  
Rooster x  
Salaris x  
Spaarloon/levensloop x  
Tijdregistratie x  
TWK Wijzigingen   x
Urenregistratie x  
Verlof x  
Verstrekkingen x  
Verzekeringen x  
Verzonden signalen   x
Verzuim x  
OTHERS: Wizards Lezen Schrijven
TABS: Home Lezen Schrijven
Mijn payroll workflow taken x  
Overzicht afdelingen x  
Overzicht contracten x  
Overzicht man/vrouw x  
Verlofoverzicht x  
Verzonden signalen x  
Verzuimoverzicht x  
Explorer Lezen Schrijven
Overzichten: Lezen Schrijven
Bedrijf - Aangepaste Rapporten x  
Bedrijf - Actiepunten x  
Bedrijf - Gebruikersaccount lijst x  
Bedrijf - Verzonden signalen x  
Medewerker HR algemeen - Aangepaste Rapporten x  
Medewerker HR algemeen - Auto v/d zaak x  
Medewerker HR algemeen - Dienstverband   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker documenten x  
Medewerker HR algemeen - Medewerker NAW x  
Medewerker HR algemeen - Medewerker opleidingen x  
Medewerker HR algemeen - Medewerker verjaardag x  
Medewerker HR algemeen - Medewerker verstrekkingen x  
Medewerker HR algemeen - Overzicht Afdelingen x  
Medewerker HR algemeen - Overzicht Contracten x  
Medewerker HR algemeen - Overzicht man/vrouw x  
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofregistratie x  
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofsaldo x  
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuim   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie Rapport x  
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofoverzicht x  
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuim XML meldingen x  
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimmelding Overzicht x  
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimoverzicht x  
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie Rapport x  
Medewerker Payroll - Looncomponenten per periode x  
Medewerker Payroll - Loonheffing Instellingen   x
Medewerker Payroll - Medewerker SVW instellingen   x
Medewerker Payroll - Medewerker Uren & salaris   x

Opmerkingen