Kostenplaatsen en kostendrager instellen of verwijderen

Wanneer je binnen het bedrijf verschillende kostenplaatsen hebt waarvan de kosten moeten worden gesplitst in de journaalpost kun je dit binnen Nmbrs op de volgende manier verwerken.

Hoe je deze aanmaakt en instelt bij de medewerker staat in dit artikel beschreven.

Kostenplaatsen (en kostendrager) aanmaken op bedrijfsniveau:Ga naar de kostenplaatsen via instellingen op bedrijfsniveau en klik op 'kostenplaats toevoegen'.
Geef een code, naam en eventueel een afwijkend grootboekrekening schema in en klik op opslaan. Het code veld is alfanumeriek.

 

Voor het toevoegen van een kostendrager moet eerst op de tab 'Kostendrager' worden geklikt, daarna kan er een nieuwe kostenplaats worden toegevoegd. Er kan een code worden gekozen en een naam. Het code veld is alfanumeriek.


Kostenplaatsen instellen bij medewerkers:
Het percentage 100% is standaard ingevuld; druk op het '+' teken achter het percentage om het toe te voegen. Deze kostenplaats moet je eerst opslaan alvorens je een twee kostenplaats instelt (tegen een ander percentage). Het percentage is nu ingegeven, klik op opslaan als je klaar bent.

Let op: Mocht je nog een kostenplaats willen toevoegen kan je weer op 'Kostenplaats instellen' klikken en de tweede kostenplaats met het nieuwe percentage ingeven (door op het plusje te klikken). 

Salarisdocumenten:Je kunt deze gegevens vervolgens terugvinden in de salarisdocumenten in de overzichten 'Journaalposten kostenplaats' of 'Journaalpost kostenplaats/kostendrager'.

Je zult deze salarisdocumenten eventueel nog moeten toevoegen. Dit doe je door op 'zichtbare documenten wijzigen' te klikken, de overzichten aan te vinken en op opslaan te klikken.

 

Kostenplaats verwijderen:

Een kostenplaats kan op bedrijfsniveau niet worden verwijderd in een bepaald jaar wanneer deze is:

1. Gekoppeld aan een medewerker

Oplossing: Medewerkerniveau -> Instellingen -> Kostenplaatsen.

Selecteer hier de ingestelde kostenplaats en druk vervolgens op het kruisje.

Kostenplaats_medewerker.png

 

2. In een journaalpost zit 

Oplossing: Wijzig het grootboekrekeningschema wat gekoppeld is aan de kostenplaats.

Verwijder vervolgens de inhoud van de journaalposten.

Bedrijfsniveau -> Instellingen -> Salarisinstellingen -> Bedrijfinstellingen -> Verwijder Inhoud Journaalposten

Verwijder_Inhoud_Journaalposten.png

 

3. Gekoppeld is aan een loon-/urencomponent op medewerkersniveau

Oplossing: Wijzig of verwijder de kostenplaats bij de loon- of urencode op medewerkersniveau.

Kostenplaats_looncomponent.png

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk