Moneybird integratie

Dit artikel beschrijft de integratie met Moneybird. De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

  1. Moneybird autorisatie
  2. Verzending naar Moneybird
  3. Foutmeldingen Moneybird

 

  • De journaalposten kunnen niet verzonden worden als het bedrijf is gemarkeerd als 'testbedrijf' of als de debiteur geblokkeerd is.
  • De journaalposten kunnen niet gedownload worden als XML bestand, gezien voor de verzending een ander bestandsformaat wordt gehanteerd.
  • Kostenplaatsen en kostendragers worden niet ondersteund door Moneybird. Deze zullen bij de verzending niet worden meegenomen.

Moneybird autorisatie

Template instellingen controleren binnen Nmbrs

In het template moeten de rechten om instellingen aan te maken voor Moneybird eerst op 'Schrijven' worden gezet:

mceclip9.png

Zie dit artikel waar en hoe je de template kan aanpassen:
Template aanpassen

Maak een Moneybird account aan in Nmbrs

Om de integratie in te richten, ga je op masterniveau naar de Moneybird instellingen onder het kopje Integratie. Vervolgens kan je een nieuw account aanmaken (1) welke daarna geautoriseerd dient te worden. Dit kan je doen door op het Moneybird icoon te klikken (2).
Autoriseer het aangemaakte account

Login op de pagina welke zojuist is geopend.

Na het inloggen, kan er gekozen worden voor welk bedrijf er autorisatie verleend dient te worden.

Na het geven van de benodigde toestemming, zal worden aangegeven dat het autoriseren gelukt is.

 

Vernieuwen van de pagina

De laatste stap in het autoriseren van het account, is het vernieuwen van de pagina. Na het vernieuwen zal het icoon gekleurd worden en de rode melding verdwijnen.

Voor het vernieuwen van de pagina:

Na het vernieuwen van de pagina:

 

Koppelen van administraties

Na het autoriseren van het account, kunnen de administraties worden gekozen. Ga hiervoor naar de Tab 'Administraties' en kies voor 'Nieuwe mapping'. Vervolgens kan het bedrijf in Nmbrs en de administratie in Moneybird worden gekozen.

 

Verzending naar Moneybird

Grootboekrekeningnummers in Moneybird

In Moneybird dienen vooraf de grootboekrekeningnummers te worden ingesteld, welke in het gebruikte grootboekschema binnen Nmbrs worden gehanteerd. Goed om te weten, binnen Moneybird wordt de term categorieën gebruikt in plaats van grootboekrekeningen.

Voor meer informatie over het instellen hiervan, zie de support pagina van Moneybird.

Journaalpost verzenden

Als de integratie volledig is opgezet, kan via het dashlet Journaalposten Export op bedrijfsniveau de journaalposten worden ingeschoten naar Moneybird. Zie dit artikel voor meer informatie: Journaalposten Export.

Als de journaalposten naar Moneybird verzonden zijn, kleurt het logo blauw.

TWK verzending naar Moneybird

Wanneer een journaalpost wordt verzonden welke een TWK bevat, zal deze in de periode worden geboekt waarover de TWK gaat. 

Dit is te zien in onderstaand voorbeeld. Het betreft een normale run over februari met een TWK correctie over januari. De referentie van de TWK is gelijk aan de normale run, maar wordt geboekt in de periode waarover de correctie gaat, in dit geval januari.

 

 

Foutmeldingen

Onderstaand tref je verschillende foutmeldingen (met oorzaak en oplossing) beschreven die kunnen verschijnen wanneer de journaalpost naar Moneybird wordt verstuurd. 

Melding Je kunt alleen toegang geven tot administraties waarvan je zelf eigenaar bent.
Oorzaak Binnen Moneybird is een account aangemaakt, waarvan de accountgebruiker nog niet als eigenaar is gekenmerkt. Om deze reden kan de koppeling niet worden gemaakt.
Oplossing Moneybird kan de gebruiker als eigenaar van het account instellen. Na deze aanpassing is het mogelijk om te koppelen met Nmbrs.
Melding Sequence contains more than one matching element
Oorzaak In Moneybird is een grootboekrekening nummer dubbel in gebruik, waardoor de journaalpost niet kan worden ingezonden.
Oplossing Pas in Moneybird het betreffende nummer aan, waardoor deze niet meer dubbel voorkomt.

 

Opmerkingen