Boekhoudsoftware instellen voor het exporteren van journaalposten

Op deze pagina staat beschreven hoe je boekhoudsoftware kunt koppelen aan de journaalposten. Het is dan mogelijk om een export te maken van je journaalpost uit Nmbrs in een formaat dat in te lezen is in je boekhoudpakket.

De volgende boekhoudpakketten kunnen geselecteerd worden:

- AccountView (bij de export Kostenplaats/Kostendrager, worden alleen kostenplaatsen geëxporteerd)

- Alure (CSV)

- Asperion XML

- iMuis

- King XML

- King XML met afdelingsnummer

- Reeleezee (let op: ook een automatische koppeling mogelijk)

- Twinfield XML (let op: ook een automatische koppeling mogelijk)

- Exact Online (CSV en XML formaat) (let op: ook een automatische koppeling mogelijk)

- Exact Globe (CSV)

- Cash (let op: ook een automatische koppeling mogelijk)

- Unit4 Online (XML formaat, niet geschikt voor Unit4 Lokaal) (let op: ook een automatische koppeling mogelijk)

 

Instellen

Selecteer een bedrijf en klik op de menu-knop rechtsboven in het scherm. Vervolgens ga je naa rhet dashlet 'Salarisdocument instellingen' onder Salaris instellingen. 

Klik op de knop 'Boekhoudsoftware kiezen' om een boekhoudpakket  te selecteren. 

 

Downloaden

Je kunt de journaalposten openen in het dashlet Salarisdocumenten. Je ziet dan bovenaan de journaalpost een extra knop staan voor het exporteren van de journaalpost.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk