Visma.net integratie

Dit artikel beschrijft de integratie met Visma.net. De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

  1. Visma.net autorisatie
  2. Verzending naar Visma.net
  3. Foutmeldingen Visma.net

 

  • Om de integratie te kunnen activeren, dient de gebruiker uitgelogd uit Visma.net te zijn. Anders zal er een error worden getoond bij het opzetten van de integratie.
  • De journaalposten kunnen niet verzonden worden als het bedrijf is gemarkeerd als 'testbedrijf' of als de debiteur geblokkeerd is.
  • De journaalposten kunnen niet gedownload worden als XML bestand, gezien voor de verzending een ander bestandsformaat wordt gehanteerd.

Visma.net autorisatie

Template instellingen controleren binnen Nmbrs

In het template moeten de rechten om instellingen aan te maken voor Visma.net eerst op 'Schrijven' worden gezet:

Zie dit artikel waar en hoe je de template kan aanpassen:
Template aanpassen

Maak een Visma.net account aan in Nmbrs

Om de integratie in te richten, ga je op masterniveau naar de Visma.net instellingen onder het kopje Integratie. Vervolgens kan je een nieuw account aanmaken (1) welke daarna geautoriseerd dient te worden. Dit kan je doen door op het Visma icoon te klikken (2).
Autoriseer het aangemaakte account

Login op de pagina welke zojuist is geopend.

Na het inloggen, wordt er gevraagd om autorisatie.

Na het geven van de benodigde toestemming, zal worden aangegeven dat het autoriseren gelukt is.

 

Vernieuwen van de pagina

De laatste stap in het autoriseren van het account, is het vernieuwen van de pagina. Na het vernieuwen zal het icoon gekleurd worden en de rode melding boven in verdwijnen.

 

Koppelen van administraties

Na het autoriseren van het account, kunnen de administraties worden gekozen. Ga hiervoor naar de Tab 'Administraties' en kies voor 'Nieuwe mapping'. Vervolgens kan het bedrijf in Nmbrs en de administratie in Visma.net worden gekozen.

Kostenplaatsen en Kostendragers worden Dimensies genoemd in Visma.net. Wanneer je hier gebruik van maakt, dien je deze te activeren middels de checkbox en de gelijke omschrijving als in Visma.net in te geven. 

 

 

Verzending naar Visma.net

Grootboekrekeningnummers in Visma.net

In Visma.net dienen vooraf de grootboekrekeningnummers te worden ingesteld, welke in het gebruikte grootboekschema binnen Nmbrs worden gehanteerd.

Journaalpost verzenden

Als de integratie volledig is opgezet, kan via het dashlet Journaalposten Export op bedrijfsniveau de journaalposten worden ingeschoten naar Visma.net. Zie dit artikel voor meer informatie: Journaalposten Export.

Als de journaalposten naar Visma.net verzonden zijn, kleurt het logo rood.

TWK verzending naar Visma.net

Wanneer een journaalpost wordt verzonden welke een TWK bevat, zal deze in de periode worden geboekt waarover de TWK gaat. 

Dit is te zien in onderstaand voorbeeld. Het betreft een normale run over maart met een TWK correctie over januari en februari. De referentie van de TWK is gelijk aan de normale run, maar wordt geboekt in de periode waarover de correctie gaat, in dit geval januari en februari.

 

 

Foutmeldingen

Op dit moment zijn er nog geen foutmeldingen bij de verzending naar Visma.net bekend.  

 

Opmerkingen