Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

  • 759 | Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

  • 179 | Schilders (CAO-personeel)
  • 176 | Schilders (Ing. CAO-vakkracht)
  • 177 | Schilders (Ing. UTA-vakkracht)
  • 175 | Schilders (UTA-personeel)
  • 178 | Schilders (zelfstandigen)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

  • 759 | Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (CAO 759, 37.5 uur fte)

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.  

Pensioenexport

De pensioenaangifte voor deze branche geschiedt via A&O Service PLO.

Vanaf 2021 dienen de premies voor het Sociaal Fonds separaat aangeleverd te worden via het exportformaat UPA Susag.

↓ Berekening

Regeling Ouderdomspensioen in branche 0179 wordt als voorbeeld gebruikt voor de rekenmethode van deze branche. Dit is een perioderegeling. De grondslag voor de berekening is een eigen grondslag. Er is een maximum grondslag van toepassing en er wordt gerekend met een uurfranchise. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op:

  • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Berekening:

Gegevens   
Max per uur ( E): 24,68
Franchise per uur (F): 6,94
Uren in de maand (G): 150
PT% (H) : 1
   
Grondslag (A): Eigen grondslag bepalen
Maximum  periode (B): =E * G
Salaris<maximum periode: =A<B
Periode franchise (C): =F*G
Premie grondslag (D): =A-C
Parttime premiegrondslag : =D*H

 

Rekenvoorbeeld:
In het voorbeeld wordt uitgegaan van een fulltime medewerker op basis van een werkweek van 37.5 uur en de volgende componenten:

Stap Berekening Uitkomst
1. Grondslag (A):   2000
Periode max (B): =150*24,68 3702
Salaris < Periode max: =2000<3702 2000
Periode franchise (C ): =150*6,94 1041
Premie grondslag (D): =200-1041 959
parttime premiegrondslag (D*H): =959*1 959

 

Het PRIS-uurloon is het garantieloon inclusief de volgende toeslagen: diploma-, voorlieden-, uitvoerders- en prestatietoeslag. In Nmbrs wordt het PRIS-uurloon herleid door het fulltime salaris inclusief toeslagen (die bij deze branche te zien zijn) te delen door het gemiddelde aantal bedrijfsuren.

Rekenvoorbeeld:

Stamsalaris -> 3000
Looncomponenten -> 150
Parttime percentage -> 60%
Gemiddelde bedrijfsuren -> 164,67

Fulltime salaris Fulltime waarden looncomponenten + Stamsalaris (90/0,6)+3000 3150
PRIS uurloon Fulltime salaris / Gemiddelde bedrijfsuren 3150/164,67 19,13

Opmerkingen