Journaalposten worden niet automatisch aangemaakt en verzonden via de workflow

Wanneer journaalposten niet automatisch worden aangemaakt en verzonden via de workflow, terwijl dit wel zo is ingesteld, kan dit een aantal redenen hebben. Hieronder beschrijven wij de meest voorkomende oorzaken.

  1. De workflow heeft reeds acties uitgevoerd in dezelfde periode
  2. De journaalposten zijn rood gemarkeerd
  3. Workflow actie is niet uitgevoerd volgens de workflow instellingen

1. De workflow heeft reeds acties uitgevoerd in dezelfde periode

Oorzaak
De workflowacties worden per periode uitgevoerd. Wanneer de workflow reeds acties heeft uitgevoerd in een periode, zal de workflow niet nogmaals automatische acties uitvoeren in dezelfde periode. Journaalposten welke in een periode eerder via de automatische workflow zijn aangemaakt en verzonden, zullen niet nogmaals automatisch worden aangemaakt en verzonden.
 
Voorbeeld 1 Pre-run - Normale run:
Voor periode 1 is eerst een pre-run gedaan. Voor deze pre-run zijn alle workflowacties automatisch uitgevoerd volgens de workflow instellingen. De journaalposten zijn hierdoor automatisch aangemaakt en verzonden. Vervolgens wordt de normale run gestart in dezelfde periode. Voor de normale run zullen de workflowacties niet automatisch worden uitgevoerd. Dit komt omdat er in deze periode reeds automatische workflowacties zijn uitgevoerd bij het doen van de pre-run. De journaalposten zullen voor de normale run niet automatisch worden aangemaakt en verzonden.
 
Voorbeeld 2 Normale run - TWK correctie:
Voor periode 1 is een normale run gedaan. Voor deze run zijn alle workflowacties automatisch uitgevoerd volgens de workflow instellingen. De journaalposten zijn hierdoor automatisch aangemaakt en verzonden. Vervolgens wordt er voor dezelfde periode een TWK correctie gedaan. Voor deze TWK correctie zullen de workflowacties niet automatisch worden uitgevoerd. Dit komt omdat er in deze periode reeds automatische workflowacties zijn uitgevoerd bij het doen van de normale run. De journaalposten zullen voor de TWK correctie niet automatisch worden aangemaakt en verzonden.
 
Achterhalen
Controleer of er eerder automatische workflow acties voor de betreffende periode zijn uitgevoerd. Wanneer er eerder journaalposten automatisch zijn aangemaakt en verzonden voor de betreffende periode, zullen deze niet nogmaals voor dezelfde periode via de automatische workflow worden aangemaakt en verzonden.
 
Oplossing
De journaalposten kunnen handmatig via de journaalposten export worden aangemaakt en verzonden. Meer informatie over de journaalposten export is opgenomen in dit artikel: 
 

2. De journaalposten zijn rood gemarkeerd

Oorzaak
Wanneer er een wijziging plaatsvindt in het grootboekrekeningschema dan worden de journaalposten als inconsistent gemarkeerd en worden deze rood getoond in de salarisdocumenten. Doordat er nog een wijziging in de journaalpost heeft plaatsgevonden, kan deze niet automatisch aangemaakt en verzonden worden naar het boekhoudpakket.
  
Achterhalen
Controleer of er journaalposten in het rood staan gemarkeerd in de salarisdocumenten op bedrijfsniveau.
journaalpost.png
 
Oplossing
Ga naar de salarisdocumenten en klik op de rood gemarkeerde journaalpost om deze correct te laten herberekenen. Vervolgens kan je handmatig de journaalpost versturen via de journaalposten export. Meer informatie over wijzigingen in het grootboekrekeningschema en de journaalposten export is opgenomen in deze artikelen:

 

3. Workflow actie is niet uitgevoerd volgens de workflow instellingen

Oorzaak
Controleer dit artikel om te achterhalen of er een fout in de workflow instellingen zit waardoor er een fout is ontstaan:
 
 
 

Opmerkingen