Er is geen workflow signaal aangemaakt en verzonden

Als er geen workflow signaal is aangemaakt en verzonden kan dit een aantal redenen hebben, hieronder worden de meeste voorkomende oorzaken besproken:

  1. De workflow instellingen zijn recentelijk aangepast
  2. Er is geen e-mailadres ingevuld bij de persoon die het signaal zou moeten ontvangen
  3. De login is niet actief
  4. De omgeving is vanwege betalingsachterstand geblokkeerd
  5. Het gaat om een testbedrijf
  6. Het creëren van het signaal vindt plaats na de eindperiode van het bedrijf
  7. De domeinnaam is gewijzigd
     

 

1. De workflow instellingen zijn recentelijk aangepast

Oorzaak
Wanneer de workflow instellingen recentelijk zijn aangepast zullen deze instellingen pas in de volgende periode worden toegepast. Voor de huidige periode worden de 'oude' instellingen nog gebruikt, dit kan ervoor zorgen dat een signaal niet is verzonden. 
 
Achterhalen
Het is niet mogelijk om te achterhalen wanneer de workflow instellingen voor het laatst zijn aangepast. Wanneer de volgende periode is aangebroken kan worden gecontroleerd of de signalen worden verzonden volgens de aangepaste workflow instellingen. 
 
Oplossing
Controleer de volgende periode of de signalen worden verzonden volgens de workflow instellingen die er op dat moment zijn. De workflow instellingen kunnen worden gecontroleerd op bedrijfsniveau bij Instellingen -> Salaris instellingen -> Workflow instellingen. Onderstaande afbeelding laat zien dat wanneer de actie 'Salarisoutput controleren' wordt uitgevoerd er een signaal moet worden verzonden naar het 'Bedrijf contact':

 
 
 

2. Er is geen e-mailadres ingevuld bij het contact dat het signaal zou moeten ontvangen

Oorzaak
Wanneer er geen e-mailadres is ingevuld bij de contactpersoon waarnaar het signaal moet worden verzonden, dan kan het signaal niet verstuurd worden. 
 
Achterhalen
Je kan dit achterhalen door bij de workflow instellingen te controleren naar wie het signaal moet worden verstuurd. Dit doe je op bedrijfsniveau bij Instellingen -> Salaris instellingen -> Workflow instellingen. Vervolgens zie je bij 'Signaal verzenden' naar wie het signaal moet worden verstuurd. 

Onderstaande afbeelding laat zien dat er een signaal moet worden verstuurd naar 'Bedrijf contact' wanneer de actie 'Salarisoutput controleren' is uitgevoerd:


Om te achterhalen of er in dit geval een e-mailadres is ingegeven bij het 'Bedrijf contact' ga je op bedrijfsniveau naar het dashlet 'Contactpersoon'. Hier zie je het contactpersoon met de bijbehorende gegevens. Onderstaande afbeelding laat zien dat het 'Bedrijf contact' geen e-mailadres heeft:Oplossing
Het probleem kan worden opgelost door op de contactpersoon te klikken en de gegevens aan te passen. Zoals in onderstaande afbeelding te zien is het e-mailadres ingevuld. Vervolgens kan er op 'Opslaan' worden geklikt.

Voor de volgende periode zal het signaal naar de correcte contactpersoon (met bijbehorend e-mailadres) worden verzonden. 

 
 
 

3. De login is niet actief of is niet aangemaakt

Oorzaak
Wanneer de login van de betreffende gebruiker niet actief is of niet is aangemaakt kan er ook geen workflow signaal naar worden verstuurd.
 
Achterhalen
Bekijk of de login van de gebruiker actief is of bestaat door naar de 'Gebruikersaccounts' op het betreffende niveau te gaan. In onderstaande afbeelding zie je dat de bovenste login niet actief is, maar de onderste van 'kees.test@test.nl' wel.
 
 
Oplossen 
Het is niet mogelijk om een workflow signaal te creëren wanneer de login niet actief is. Zorg er voor dat de juiste login wordt geactiveerd of aangemaakt. Meer informatie over login aanpassen:
 
 
 
 

4. De omgeving is vanwege betalingsachterstand geblokkeerd

Oorzaak 
Wanneer de omgeving wegens een betalingsachterstand is geblokkeerd worden er geen workflow signalen en verzonden.
 
Achterhalen 
Neem contact op met debiteurenbeheer via 020 - 584 9602 of op debiteurenbeheer@nmbrs.nl
 
Oplossen
Neem contact op met debiteurenbeheer via 020 - 584 9602 of op debiteurenbeheer@nmbrs.nl
 
 
 

5. Het gaat om een testbedrijf

Oorzaak
Wanneer het vinkje 'Testbedrijf' aan staat kunnen er geen hr-signalen worden verstuurd. Dit is vooral handig bij het schaduw draaien van nieuwe klanten in het huidige jaar.
 
Achterhalen
Door naar op bedrijfsniveau naar 'Bedrijf Instellingen' te gaan en te zien of het vinkje aan staat bij 'Testbedrijf'.
 
 
Oplossing
Wanneer het niet gewenst is dat het bedrijf als test bedrijf in het systeem staat, zorg er dan voor dat het vinkje uit staat.  
 
 
 

6. Het creëren van het hr-signaal vindt plaats voor de start- of na de eindperiode van het bedrijf

Oorzaak
Er worden geen automatische hr-signalen (eind contract, uitdienst, jubilea, verjaardagen, verzuimactiepunten, proeftijd) verzonden voor de startperiode of na de eindperiode van een bedrijf.
Zie onderstaand artikel voor meer informatie:
 
Achterhalen
Ga op bedrijfsniveau onder 'Salaris instellingen' naar 'Bedrijf Instellingen' om te zien of het bedrijf op de datum van het creëren van het signaal nog actief was. 
 
Oplossing
Het is niet mogelijk om een hr-signaal voor de start- of na de eindperiode van het bedrijf te creëren.
 
 
 

7. De domeinnaam is gewijzigd

Oorzaak
Als de domeinnaam is aangepast zullen de verwijzingen naar de oude URL niet meer werken. 
Ook verwijzingen (signalen) naar de oude URL zoals bijvoorbeeld verlofaanvragen, loonstrook inzien, etc zullen niet weer werken. 

Achterhalen
Is de domeinnaam recentelijk gewijzigd? De accounteigenaar is hier sowieso van op de hoogte. 

Oplossen
Wanneer de naamswijziging niet tijdig is doorgevoerd in de signalen en emails kan daar niks meer aan worden gedaan. Ga naar de instellingen van de betreffende signalen en pas de url daar aan. 

Opmerkingen