Nabouwen

Je kunt in Nmbrs periodes nabouwen in het huidige jaar of eventueel voorgaande jaren. Wanneer je niet start in het huidige jaar is het altijd verstandig om te kijken in welk jaar de brancheregelingen geactiveerd zijn. Soms kun je regelingen niet correct nabouwen in voorgaande jaren zonder historie.

Wanneer het bedrijf in het huidige kalenderjaar al eerder is verloond en er aangifte is gedaan, dan dien je de loonstroken en de loonaangiften na te bouwen.

Nabouwen is essentieel voor het voeren van een correcte salarisadministratie. De cumulatieven dienen namelijk goed berekend te worden, dit kan alleen wanneer er vanaf de eerste periode van het jaar dat een werknemer in dienst was wordt nagebouwd.

Ook wanneer de vorige administrateur foutieve stroken en aangiften heeft verstuurd, zal dit foutief nagebouwd dienen te worden. Je kunt dan vanaf het moment dat je een loonaangifte gaat insturen vanuit Nmbrs® een correctie maken op de vorige tijdvakken door middel van een correctie-run, deze correctie wordt dan meegenomen in de eerst volgende loonaangifte die je daadwerkelijk inzendt.

Let op: voer in een bepaalde periode altijd het gehele salarisverwerkingsproces inclusief het aanmaken van de loonaangifte uit, voordat je naar de volgende periode gaat. Doe je meerdere runs inclusief de correctie-run voordat je de loonaangiften aanmaakt, dan zullen de correcties direct in de initiële loonaangifte worden verwerkt. 

Zet voor het implementeren en het invoeren van de bedrijfsgegevens de startperiode op de periode waarin je wilt beginnen met nabouwen. Dit kun je instellen op bedrijfsniveau, tabblad instellingen, dashlet Bedrijf Instellingen.

 

Facturatie

Met de optie "Begin periode facturering" kun je aangeven dat het nagebouwde loonstroken betreft. Vanaf de aangegeven begin periode is het pas mogelijk om de loonaangifte werkelijk naar de belastingdienst te zenden. Voor de periode heb je alleen de optie "Markeer als verzonden"

LET OP: De "begin periode facturering" kun je handmatig aanpassen, zet deze op de periode vanaf welke de loonaangiftes verzonden moeten worden naar de Belastingdienst. Vanaf deze periode worden de actieve medewerkers die zijn verloond meegenomen in de facturatie door Nmbrs. Zodra er een loonaangifte is aangemaakt en verzonden is het niet meer mogelijk deze begin periode aan te passen.
 

Zorg dat je in bezit bent van alle loonstroken (ook van de mensen die uitdienst zijn maar wel in dit kalenderjaar zijn verloond) en alle loonaangifte overzichten. Bouw per periode na en controleer de output per medewerker.

 

Het nabouwen van de loonaangifte kan zodra de output van de loonrun correct is. Creëer in het dashlet de loonaangifte en controleer of de waarde op de loonaangifte gelijk is aan het bedrag van de reeds ingezonden loonaangiftes.

Dien de loonaangifte die je hebt nagebouwd nooit voor een tweede keer in bij de Belastingdienst maar markeer deze als verzonden. Klik hiervoor op de envelop met de blauwe pijl en kies voor de optie: Markeer als verzonden klik vervolgens op de knop Verzend.

 

Je markeert alle loonaangiftes als verzonden totdat u de loonaangifte echt hoort in te zenden. Dan dien je pas 'Verzend naar de Belastingdienst' te selecteren.

Opmerkingen