Next Wave programma Accountant

Het Next Wave programma is de herhaling van de implementatie-cyclus, via dit programma helpen wij je met de organisatie en planning, de uiteindelijke inrichting en implementatie doe je zelf.  

Voor wie?  

  • Bestaande klanten 
  • Voldoende kennis van Nmbrs® vereist 

Doelen? 

  • Herhaling implementatie cyclus
  • Conversie van een tweede of derde groep bedrijven/medewerkers 
  • Klanten die toegang hebben tot het systeem  

Programma ondersteuning? 

  • Direct en dagelijks contact met het Nmbrs® Start-up Team
  • Project management met behulp van Basecamp
  • Wekelijkse voortgangsrapportage via Basecamp
  • Vrije toegang tot alle implementatie tools en content

Programma

Hieronder staat per stap beschreven welke hulp wij bieden bij het Next Wave programma. Vanuit het Nmbrs® Start Up team bewaken wij de planning en beantwoorden wij alle overige vragen over de inrichting of conversie, om dit vlot en snel te laten verlopen. 

Stap 1 Doelstelling en planning
Bij stap 1 gaat het om voorbereiding en inventarisatie, dit wordt gedaan onder begeleiding van het Start Up Team. Het Roll Out plan wordt besproken, de converter wordt gecheckt en er wordt gestart met de (verdere) inrichting. Tevens worden er afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Zie hieronder wat stap 1 inhoudt.

Stap 2 Trainingen
Bij stap 2 wordt er training gevolgd door het team (waar nodig), zie voor alle informatie hierover de onderstaande link. 

Stap 3 Inrichting en voorbereiding conversie
Bij stap 3 wordt er verder gegaan met de inrichting, en wordt de voorbereiding voor de conversie gestart. Het Start Up team zal de inrichting tot zover controleren en een (eventuele) verdere verdieping uitleggen, en de zal conversie gestart worden aan de hand van een (nieuw) default bedrijf.

 

Stap 4 Conversie 
Bij stap 4 wordt de conversie van alle gegevens naar Nmbrs® gedaan, dit doe je zelf met hulp op afstand van ons Start Up team. Voordat je hiermee begint dient de inrichting vanuit stap 3 (voor een deel) gedaan te zijn. De activiteiten die je doet zijn o.a. het exporteren van gegevens uit het vorige software systeem (via converter waar mogelijk), het voorbereiden van de importsheets en de daadwerkelijke import. 

 

Stap 5 Go Live 
Bij stap 5 worden de klanten Live gezet, dit betekent dat er salarisruns gedaan worden en dat klanten toegang hebben tot hun data. Het Start Up team zal dit proces samen met jullie doorlopen en het systeem checken, zodat dit goed verloopt. Een deel van de runs van de 1e periode kan nu gedaan worden, tevens wordt er gestart met communicatie richting de klanten.

Stap 6 Evaluatie 
De laatste stap is 6, het project wordt telefonisch geëvalueerd en openstaande zaken worden besproken. De inrichting wordt gecontroleerd en het project wordt gesloten, hierna wordt overgegaan naar de reguliere support flow. 

Kosten?

Aan dit programma zijn geen vaste kosten verbonden. 

Hoe te beginnen? 

Om te starten met het Next Wave programma neem je contact op met ons Start-up Team. Zij kunnen je meer vertellen over het programma. 

  • startup@nmbrs.nl of via Sales op ​T +31(0)85 - 888 9961

 

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk