Stap 4 - Conversie

In dit artikel wordt ingegaan op Stap 4 - Conversie. De importsheets worden geïmporteerd en daarna controleer je de data in het systeem. 

 

Importeren

Kies een converter
Kies een importtool op basis van de huidige locatie van de te importeren data. Met behulp van de gekozen tool exporteer je alle te converteren bedrijven naar het Nmbrs® importsheet. Vanuit het importsheet wordt de data in Nmbrs geïmporteerd. 

 

Uitvoeren van Start-up wizard en Jaarwissel 

Start-up wizard 
Om nieuw geïmporteerde bedrijven (nieuwe klanten of alle bedrijven tijdens een conversie) uiteindelijk klaar te kunnen zetten voor de Go-Live stap is de Start-up wizard toegevoegd. Via de Start-up wizard kun je per tag de bedrijven die hiertoe behoren omzetten naar "Testbedrijf", daarna klaarzetten voor de jaarwissel (runs verwijderen, startperiode bedrijf en startjaar omzetten naar het nieuwe jaar), om als laatste het vinkje "Testbedrijf" weer bij alle bedrijven uit te zetten. 

Jaarwissel
Na het uitvoeren van de Start-up wizard kun je de jaarwissel uitvoeren, zodat het actieve jaar van het bedrijf het nieuwe (komende) jaar wordt. De Jaarwissel wizard voert zes acties uit. Drie van deze zes acties zijn optioneel en in de jaarwissel wizard te (de-)selecteren.

Schaduw draaien

Het uitgangspunt bij het schaduw draaien in het huidige jaar is dat je voor een aantal periodes de salarisverwerking in zowel het vorige salarispakket als Nmbrs® doet. Op deze manier raak je vertrouwd met Nmbrs® en komen eventuele verschillen snel naar voren. De volgende stappen kun je doorlopen:

  • Importeer de betreffende bedrijven per de gewenste startperiode van het huidige jaar.
  • Verwerk de laatste periodes van het jaar en draai deze schaduw naast het vorige salarispakket. Vermijd dubbele mutaties. Verwerk de medewerkers die zijn geïmporteerd om te controleren of het bedrijf goed is ingericht.
  • Nadat het jaar compleet en gecontroleerd is kun je alle gedane runs en geplande workflowacties verwijderen via de Start-up wizard. Het bedrijf staat hierna klaar voor de jaarwissel.
  • Eventuele ontbrekende zaken, zoals reserveringssaldi, jaarlonen BT en verlofsaldi, kun je in januari van het nieuwe jaar in Nmbrs® aanvullen.

Opmerkingen