Kostenverdeling

Het is in Nmbrs mogelijk om de kosten te verdelen over kostenplaatsen / kostendragers. Dit kan door de procentuele kostenverdeling bij de medewerkers te beïnvloeden.

Om de procentuele kostenverdeling bij een medewerker in te stellen of aan te passen zie: Kostenverdeling: percentages instellen

De kostenverdeling kan worden beïnvloed door een looncomponent te boeken op een kostenplaats / kostendrager. Hier staat beschreven hoe je een kostenverdeling aan een looncomponent toevoegt.

Ook is het mogelijk om via gewerkte uren de procentuele verdeling te beïnvloeden.  Hier staat beschreven hoe je een kostenverdeling aan een urencode kunt toevoegen.

Let op! Wanneer er geen vaste kostenplaats bij een medewerker aanwezig is en enkel de looncomponenten/urencomponenten op een specifieke kostenplaats worden geboekt, zullen uitbetaalde uren via een reservering niet op een kostenplaats worden geboekt. Zonder vaste kostenplaats, zal er dan ook altijd een percentage van de gewerkte uren niet op een kostenplaats geboekt worden wanneer een uren reservering wordt uitbetaald.

 

Hieronder staan twee voorbeelden hoe de procentuele kostenverdeling wordt beïnvloed als er een looncomponent dan wel een urencode wordt toegewezen aan een kostenverdeling.

 

Looncomponent (boeken op)

 
Totaal netto loon 2000,00
 
Oude verdeling
kostenplaats A 50%  (1000,00)
kostenplaats B 50%  (1000,00)
 
Toevoegen: Looncomponent Telefoonvergoeding: 50,00 (kostenplaats A)
 
Nieuwe verdeling
kostenplaats A 50%  (1050,00)
kostenplaats B 50%  (1000,00)
 

Urencode (aanpassen procentuele verdeling)

 
Totaal bruto loon 2400,00 en heeft 156 uur gewerkt.
 
Oude verdeling
kostenplaats A 50%  (1200,00)
kostenplaats B 50%  (1200,00)
 
Toevoegen: Urencode extra uren: 10,00 (kostenplaats A)
 
Nieuwe verdeling
156 + 10 uur = 166 uur gewerkt
kostenplaats A 53%  (1272,29) (47%+6%=53%)
kostenplaats B 47%  (1127,71)
  
Uitleg
Het extra percentage voor kostenplaats A is 6%. (10 / 166 = 0,06 )
  
Hierna is nog 94% te verdelen, deze worden 50/50 verdeeld (instelling dashlet kostenplaats).
Kostenplaats A 47% (94% x 50% = 47%)
Kostenplaats B 47% (94% x 50% = 47%)
 
 
Let op: bij het gebruik van toegewezen urencomponenten en correcties in het verleden worden de journaalposten in het verleden niet aangepast. Als er op "herberekenen salarisdocumenten" wordt geklikt dan zal de nieuwe aangepaste kostenverdeling worden toegepast op de (eerdere) journaalpost.
Hierdoor is het mogelijk om de kostenverdeling achteraf aan te passen dan wel toe te voegen. Een nadeel zou kunnen zijn dat de reeds verwerkte journaalpost niet meer aan te sluiten (het totaal blijft uiteraard gelijk) is in Nmbrs vanwege de aangepaste kostenverdeling.
 
 
Voorbeeld:
Run 1 over periode 1:
20 gewerkte uren, 500,00 euro salaris op L1000 en 20,00 euro onkostenvergoeding op L5100.
 
Journaalposten run 1:
100% van alle looncomponenten op kostenplaats A.
 
Run 2 correctie over periode 1:
20 gewerkte uren extra, 500,00 salaris op L1000.
Deze extra gewerkte uren zijn toegewezen aan kostenplaats B. In de journaalposten van run 2 is de kostenplaatsverdeling 20/40 (gewerkte uren) op kostenplaats A en 20/40 (gewerkte uren) op kostenplaats B. 
 
Journaalposten run 2:
20/40 geboekt op kostenplaats A (250,00 euro salaris op L1000)
20/40 geboekt op Kostenplaats B (250,00 euro salaris op L1000)
 
De journaalposten van run 1 zijn niet gesplitst op basis van de nieuwe kostenplaatsverdeling. Door op herbereken salarisdocumenten te klikken worden de journaalposten van voorgaande runs aangepast aan de nieuwe kostenplaatsverdeling.
 
Na herberekenen van salarisdocumenten worden de journaalposten van run 1:
20/40 geboekt op kostenplaats A (250,00 euro salaris op L1000 en 10,00 euro onkostenvergoeding op L5100)
20/40 geboekt op Kostenplaats B (250,00 euro salaris op L1000 en 10,00 euro onkostenvergoeding op L5100)
 
 
 

 

Opmerkingen