Foutmelding: "Invalid data in (...) already exists."

Als er bij het importeren een foutmelding of error "Invalid data (ongeldige data) in [...] already exists." tevoorschijn komt bekijk dan dit artikel voor de oorzaak, hoe je deze kan achterhalen en oplossen.

  1. Er is geïmporteerd in plaats van data te updaten
  2. Er is geïmporteerd met dubbele (debiteur/bedrijf/medewerker) data

1. Er is geïmporteerd in plaats van data te updaten  

Oorzaak
Wanneer via de Import knop een excel-sheet is geïmporteerd dan worden er nieuwe gegevens geïmporteerd die nog niet eerder in Nmbrs stonden, dus wanneer er nieuwe medewerkers of een nieuwe administratie wordt ingevoerd. Wanneer een debiteur, een bedrijf of een medewerker al bestaat dan moeten de bestaande gegevens worden ge-update. Er is dus een verkeerde methode en optie in Nmbrs gebruikt.
Voor meer informatie zie het verschil tussen importeren en updaten: 
 
Achterhalen
Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien van foutmeldingen of 'Errors' je krijgt wanneer er voor bij het updaten van gegevens voor 'Import' is gekozen en niet voor 'Update'.  Deze beginnen met 'Invalid data in' of 'Ongeldige data', vervolgens staat er op welke data-groep dit betrekking heeft; Medewerkers; Bedrijven; Debiteur (met eventueel de debiteur-, bedrijfs-, medewerker-, nummer tussen haakjes erbij) gevolgd door 'already exists'.  Zie onderstaande afbeelding ter illustratie: 

  
 
 
Oplossing
Gebruik de 'Update' knop voor het updaten van de bestaande gegevens. Zie onderstaande afbeelding: 

 
 
 
 
 

2. Er is geïmporteerd met dubbele (debiteur/bedrijf/medewerker) data

Oorzaak
Er zijn dubbele debiteuren, bedrijven of medewerkers nummers geïmporteerd. Deze nummer zijn uniek en kunnen niet dubbel worden geïmporteerd.

Achterhalen
Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien van foutmeldingen of 'Errors' die je krijgt wanneer er (over) bestaande data is geprobeerd te importeren. Dit voorbeeld laat zien dat er verkeerde data is ingevuld bij deze negen 'Werknemers'. 

 
 
Nu moet er worden achterhaald welke gegevens dubbel in het systeem staan. Doe dit door de locatie van de errors te achterhalen en te matchen met de Nmbrs omgeving.
In dit geval gaat het om Werknemers en moet er dus op medewerkersniveau worden gekeken naar waarschijnlijk de personeelsnummers.
 
Oplossing
Wanneer je hebt achterhaald welke data er dubbel in Nmbrs staat en dus verkeerd is ingevoerd is het alleen nog een kwestie van de juiste data importeren. Het bovenstaande voorbeeld geeft aan dat de verkeerde personeelsnummers zijn gebruikt. Voer dus de juiste personeelsnummers in, in het juiste Importsheet Tab, zie onderstaande afbeelding. Meer informatie over de importsheet Tabs:
 
 

Opmerkingen