Foutmelding of waarschuwing: "Invalid data in (Tab), (Sectie) (...)"

Als er bij het importeren een foutmelding of error  "Invalid data in (Tab), (Sectie) (...)" tevoorschijn komt bekijk dan dit artikel voor de veel voorkomende oorzaken, hoe deze te achterhalen en op te lossen. 

  1. Er is een verkeerde waarde (soort) gebruikt
  2. Er is een niet bestaande waarde ingegeven bij gebruik van een code

1. Er is een verkeerde waarde (soort) gebruikt

Oorzaak
Er is een verkeerde waarde (soort) gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld letters gebruikt terwijl er alleen cijfers zouden moeten worden gebruikt. 
 

Achterhalen
Klopt het dat er ergens letters zijn gebruikt waar er alleen cijfers zouden moeten staan in de excelsheet?Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een dergelijke error. Bij deze error staat altijd om welke Tab 'Medewerkers', welke sectie 'Leaseauto', welke kolom 'StartdatumLeaseautoWerknemer' en welk personeelsnummer 'Persnr: 1'. Deze import is op bedrijfsniveau gedaan dus het is al bekend om welk bedrijf het gaat.  

 

 Met de informatie uit de waarschuwing kan de juiste kolom worden gevonden. In dit geval is t zien dat daar 'xzzz' is ingevuld. 

Gebruik de importsheet Tabs om te achterhalen waarom de waarde (soort) die is ingegeven fout is. 

In dit voorbeeld kunnen gebruiken we de Importsheet tab: Werknemers. Bij bekijken van deze tab zien we  voor de kolom ''StartdatumLeaseautoWerknemer' het format 'dd-mm-jjjj' wordt gevraagd. 

Er kan eventueel ook nog worden naggegaan hoe dit nummer in de Nmbrs omgeving wordt weergegeven door het in de Importsheet tab genoemde dashlet te checken. 

Hieruit blijkt dat een StartdatumLeaseautowerknemer wordt weergegeven in het datum format met cijfers en zonder letters. 
De oorzaak was dus het ingeven van data in het verkeerde format. 

Oplossing
Gebruik eventueel de Importsheet tab om het juiste format te achterhalen en dit format in de import of update aan te houden. Let dus op met het gebruik van letters als alleen cijfers worden gevraagd. 
  

2. Er is een niet bestaande waarde ingegeven bij gebruik van een code

Oorzaak
Er is een niet bestaande waarde ingegeven bij het gebruik van een code.
Sommige gegevens worden op basis van codes geïmporteerd. Dit zijn vaststaande codes waarvan niet kan worden afgeweken. Wanneer dit het geval is zal de importsheet daar, bij de opmerking van de cel, de juiste code lijst linken. Hieronder een overzicht van de codes die niet in de importsheet staan. 

Achterhalen 
Klopt het dat er een verkeerde en dus niet bestaande code is gebruikt?
Bekijk de error om te achterhalen over welke code het gaat. Bekijk vervolgens het importsheet template of hier een code voor wordt gebruikt en zo ja welke codes voor welke gegevens staan. 
In onderstaande afbeelding is te zien dat voor de kolom 'Burgelijke Staat' de codes 1 t/m 10 (met uitzondering van 9) worden gebruikt.


Oplossing
Gebruik de juiste code voor het invoeren van de gegevens. 
Wanneer er is achterhaald welke codes voor welke gegevens staan middels de Importsheet Tab template of eventueel de lijsten met Codes, kies de juiste code en vul deze in het Importsheet Tab in om nogmaals te importeren of te updaten. 

 

 

Opmerkingen