Medewerker bereikt pensioengerechtigde (AOW) leeftijd en blijft doorwerken

Als een medewerker na de pensioengerechtigde leeftijd door blijft werken dan moet je in Nmbrs de medewerker de dag voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt uit dienst melden en een nieuwe medewerker aanmaken vanaf het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd is.

Voorbeeld:

"Medewerker bereikt op de 14e van de maand de pensioengerechtigde leeftijd. Meld de medewerker dan de 13e van de maand uitdienst en maak de nieuwe medewerker aan met als ingangsdatum de 14e van de maand."

Vanaf de datum waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is hij namelijk niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom is er vanaf dat moment een nieuwe inkomstenverhouding.

Let op! Zet de werknemersverzekeringen uit!

Let op! Met ingang van 2016 is een medewerker die door blijft werken ná de AOW gerechtigde leeftijd, verplicht verzekerd voor de ZW. Deze indicatie dient dus aangezet te worden. 

Binnen Nmbrs kun je een medewerker (eenvoudig) kopiëren: Medewerker kopiëren

Deze nieuwe medewerker zal een ander volgnummer moeten hebben dan de "oude", zie hiervoor ook: Volgnummerinkomstenverhouding wijzigen / aanpassen
 

Vakantiegeld:

Op het oude werknemer nummer kun je de reservering van het vakantiegeld op 'geen betaling' zetten.

Bij de nieuwe werknemer kun je vervolgens middels een eenmalig looncomponent het saldo wat reeds is opgebouwd tot de pensioengerechtigde leeftijd ingeven, je kan hiervoor gebruik maken van onderstaande looncodes afhankelijk van op welk nummer de reservering is ingericht:

7712 | invoer saldo reservering 1
7722 | invoer saldo reservering 2

Voor meer informatie over het invoeren van looncodes, zie dit artikel: Looncomponenten invoeren.

Verlofsaldo:

Het openstaande verlofsaldo kan je handmatig overzetten.
Je doet dit door op het oude werknemer nummer het saldo op 0 te zetten.

Vervolgens geef je het openstaande saldo in bij het nieuwe werknemer nummer.

Voor meer informatie over het handmatig aanpassen van de verlof saldi zie dit artikel: Afwijkend verlofsaldo toevoegen.

Runcontrole:

Indien een medewerker blijft doorwerken ná de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd, dan zal hier een melding van getoond worden in de Runcontrole. Dit is echter niet het geval bij medewerkers (DGA's in vele gevallen) welke niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In dit geval zal er geen melding getoond worden in de Runcontrole.

Opmerkingen