TKP (UPA): pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor TKP aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar TKP dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA TKP', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. 'Naam leverancier' is de naam van degene die het UPA-bericht verzendt

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Uitsluiten van medewerkers

Het is niet mogelijk om medewerkers uit te sluiten van de TKP-pensioenaangifte. Indien voor een medewerker geen pensioenpremie aangeleverd dient te worden, dan kan dit aangegeven worden bij het pensioenfonds.

Foutmeldingen

Deze pagina bevat een overzicht met foutmeldingen m.b.t. de pensioenaangifte.

Opmerkingen