Brancheregels updaten

Door brancheregels te importeren kan je voor meerdere medewerkers tegelijk wijzigingen aanbrengen. Hiermee kan je bijvoorbeeld voor meerdere werknemers tegelijk een brancheregel activeren. In dit artikel bespreken we volgende onderwerpen:

Aandachtspunten

  • Een import/update kan niet ongedaan gemaakt worden. Test het bestand eerst in de Sandbox omgeving voordat je deze toepast in de live omgeving. 
  • Met de update van 13-10-2021 hebben we het mogelijk gemaakt om een import/update in het verleden uit te voeren. Voorheen was het enkel mogelijk om een import/update in de huidige periode uit te voeren. 
  • Het importbestand mag geen formules of macro's bevatten, alleen "platte" tekst kan worden geïmporteerd. 
  • Om import/update problemen ten gevolge van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak te voorkomen, is de opmaak van de tabbladen beveiligd. Dit betekent dat er niets kan worden gewijzigd aan de kolommenstructuur. Rijen kunnen wel toegevoegd, verwijderd en gesorteerd worden. Indien gewenst, kan de beveiliging van het template - op eigen risico - opgeheven worden. Hier is geen wachtwoord voor nodig. 
  • Als je een update uitvoert, dan worden alle gegevens die in het Excel staan geüpdatet, dit houdt in dat we ook de al bestaande (goede) gegevens overschrijven. Het verbergen van velden in het Excel bestand heeft daar geen invloed op. Als je wilt updaten zul je alleen de gegevens in Excel moeten zetten (overhouden) die je daadwerkelijk wil aanpassen.
  • Voor een optimale werking adviseren wij maximaal tussen de 500 en 1000 regels per keer te importeren. Grotere bestanden dienen dus opgeknipt te worden.

How to

  1. Ga naar het bedrijfsniveau.
  2. Klik op Branches in het dashlet Import / Export Bedrijfsniveau.

Branches exporteren

Kies voor de batch operatie: Branches

export_branches.png

Excelsheet

Vul de tab Branches in. Dit is het enige tabblad dat wordt geïmporteerd, dus de overige tabs hoef je niet in te vullen. Met True zet je een brancheregel op actief, met False zet je een brancheregel op inactief. 

Let op: wanneer de brancheregelingen voor medewerkers zijn uitgezet kan je door middel van update de gewenste brancheregelingen voor de medewerker aanzetten. 

Voor informatie over wat je moet invullen ga naar uitleg over Branches.

Let op: na een lege rij of een kolom worden de gegevens niet meer overgenomen bij het importeren of update (zie voorbeeld hieronder).

Branches update

Zorg dat de Batch Operatie op Branches staat.

Klik hier op Update, wanneer je via deze knop een excelsheet update dan update je de bestaande gegevens.

Selecteer het bestand dat je wilt importeren en klik op Upload.

Import

Klik op Import.

Info

Wanneer je de gegevens correct hebt geïmporteerd, krijg je hiervan een melding.

Opmerkingen