3. Introductie HR functionaliteiten

Dit is een Introductie om kennis te maken met de HR-functionaliteiten van Nmbrs®. Voor deze tutorial is minimaal één bedrijf en bijbehorende medewerker benodigd. Volg "1. Introductie Bedrijf en Medewerkers" voor het aanmaken van een bedrijf en een medewerker.

Weet je al zeker dat je Nmbrs wilt gebruiken dan kun je het programma op http://nmbrs.com/nl/business-startup volgen.

De HR-functionaliteiten zijn erg uitgebreid, en daarom bespreken we ze niet allemaal in dit artikel. Op verlof- en verzuimregistratie en HR-signalen zullen we wel in gaan.  


Verlof

Verlof kan in verschillende plannings-tools bijgehouden waar Nmbrs mee koppelt, maar het kan ook in Nmbrs worden bijgehouden. 

Dashlet Verlofinstellingen
 
 

1. Ga naar het tabblad Explorer.

2. Ga naar het bedrijfsniveau.

3. Ga naar het dashlet Verlofinstellingen en klik op meer.

Verlof groepen beheer

Klik op Verlof groepen beheer om verlof groepen aan de maken.

Verlof Groepen

Vul de verloftypes in en klik op Opslaan.

Verlofsaldo 

De verlofgroepen zijn nu toegevoegd, er is echter nog geen saldo aan toegevoegd. Klik hiervoor op Verlof saldo toevoegen.

LET OP: Om het verlofsaldo mee te kunnen nemen naar een volgend jaar dient er op bedrijfsniveau altijd een fulltime saldo in te staan. Voor bepaalde verlofgroepen kan het fulltime saldo nul zijn, maar die waarde moet er dan ook instaan.

Verlofsaldo toevoegen

Kies aan welke groep u dit saldo wilt toevoegen. Geef een omschrijving en het fulltime verlofsaldo. Kies hierna een afrondmethode en klik op Opslaan.

Verlofoverzicht medewerker

 

Bij de medewerker is nu het verlofsaldo te vinden. 

 

Verzuim

Binnen Nmbrs is het mogelijk om verzuim te registreren, ook is het mogelijk te koppelen met verschillende verzuimpakketten en arbodiensten. In Nmbrs wordt de kalenderdagmethode gehanteerd.

Kalenderdagmethode: dan worden alle kalenderdagen waarop een werknemer afwezig is wegens ziekte, dus inclusief zaterdagen, zondagen, feestdagen en ATV-dagen geteld als een verzuimdag.

Een medewerker ziek en weer beter melden gaat als volgt;

1. Klik op de medewerker.

2. Klik op het plusje in het dashlet Verzuim.

Verzuimmelding

Vul alle gegevens in betreffende de ziekmelding en klik daarna op Opslaan.

Verzuimdossier

Er wordt automatisch een verzuimdossier aangemaakt met actiepunten. Dit verzuimdossier kunt u inzien door in het dashlet op meer te klikken.

U kunt hier ook een herstelmelding doen of een gedeeltelijke herstelmelding.

Herstelmelding

U kunt ook direct in het dashlet Verzuim klikken om een (gedeeltelijke) hertstelmelding te registreren.

Beter melden

1. Selecteer Herstelmelding voor een volledige herstelmelding.

2. Geef de einddatum in van het verzuim en klik op Opslaan.

 

HR-actiepunten

Bij het kopje verzuim werden de actiepunten en signaleringen al even genoemd. Nmbrs® kent een zeer uitgebreid aanbod van signalen, deze kunnen ook afkomstig zijn van ingestelde actiepunten. Het is verstandig actiepunten en signalen in te stellen vóór de ingebruik name van Nmbrs® om niets te missen op gebied van verlof, verzuim, verjaardagen, contracten etc..

Personalia

We gaan nu actiepunten toevoegen aan een medewerker.

Klik op de medewerker (1) en klik daarna op meer (2) in het dashlet Personalia van de medewerker.

Actiepunt toevoegen

Klik op Actiepunt toevoegen.

Type

Selecteer het type actiepunt, wanneer het type niet in de lijst staat, klik dan op het plusje om een nieuw type toe te voegen.

Waarde toevoegen

1. Vul de naam in.

2. Klik op toevoegen.

3. Klik op het kruisje linksboven.

Actiepunt toevoegen

U kunt nu het zojuist aangemaakte type selecteren uit de lijst. Vul ook een Actiedatum en een Omschrijving in. Klik op Opslaan.

Uw actiepunt is nu toegevoegd.

Vervolgstappen 

De Introductie-artikelen heeft u nu met succes doorlopen. Onze sales-afdeling kan u helpen met verdere vervolgstappen. Wilt u direct al beginnen met Nmbrs, kunt u op de groene start-nu knop klikken, en de gewenste ingangsdatum van het abonnement kiezen. Op http://nmbrs.com/nl/business-startup staan de programma's die u kunt volgen om Nmbrs in te richten.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk