3. Introductie HR functionaliteiten

Dit is een Introductie om kennis te maken met de HR-functionaliteiten van Visma Nmbrs. Voor deze tutorial is minimaal één bedrijf en bijbehorende medewerker benodigd. Volg "1. Introductie Bedrijf en Medewerkers" voor het aanmaken van een bedrijf en een medewerker.

Weet je al zeker dat je Nmbrs wilt gebruiken dan kun je het programma op http://nmbrs.com/nl/business-startup volgen.

De HR-functionaliteiten zijn erg uitgebreid, en daarom bespreken we ze niet allemaal in dit artikel. Op verlof- en verzuimregistratie en HR-signalen zullen we wel in gaan.  


Verlof

Verlof kan in verschillende plannings-tools bijgehouden waar Nmbrs mee koppelt, maar het kan ook in Nmbrs worden bijgehouden. 

Dashlet Verlofinstellingen
 
29.png 

1. Ga naar het tabblad Explorer.

2. Ga naar het bedrijfsniveau.

3. Ga naar het kopje HR instellingen en dan naar het dashlet Verlofinstellingen en klik op meer.

Verlof groepen beheer

30.png

Klik op Verlof groepen beheer om verlof groepen aan te maken.

Verlof Groepen

31.png

Vul de verloftypes in en klik op Opslaan.

Verlofsaldo 

32.png

De verlofgroepen zijn nu toegevoegd, er is echter nog geen saldo aan toegevoegd. Klik hiervoor op Verlof saldo toevoegen.

LET OP: Om het verlofsaldo mee te kunnen nemen naar een volgend jaar dient er op bedrijfsniveau altijd een fulltime saldo in te staan. Voor bepaalde verlofgroepen kan het fulltime saldo nul zijn, maar die waarde moet er dan ook instaan.

Verlofsaldo toevoegen

33.png

Kies aan welke groep u dit saldo wilt toevoegen. Geef een omschrijving en het fulltime verlofsaldo. Kies hierna een afrondmethode en klik op Opslaan.

Verlofoverzicht medewerker

34.png

Bij de medewerker is nu het verlofsaldo te vinden. 

 

Verzuim

Binnen Nmbrs is het mogelijk om verzuim te registreren, ook is het mogelijk te koppelen met verschillende verzuimpakketten en arbodiensten. In Nmbrs wordt de kalenderdagmethode gehanteerd.

Kalenderdagmethode: dan worden alle kalenderdagen waarop een werknemer afwezig is wegens ziekte, dus inclusief zaterdagen, zondagen, feestdagen en ATV-dagen geteld als een verzuimdag.

Een medewerker ziek en weer beter melden gaat als volgt;

35.png

1. Klik op de medewerker.

2. Klik op het plusje in het dashlet Verzuim.

Verzuimmelding

36.png

Vul alle gegevens in betreffende de ziekmelding en klik daarna op Opslaan.

Verzuimdossier

37.png

Er wordt automatisch een verzuimdossier aangemaakt met actiepunten. Dit verzuimdossier kunt u inzien door in het dashlet op meer te klikken.

U kunt hier ook een herstelmelding doen of een gedeeltelijke herstelmelding.

Herstelmelding

38.png

U kunt ook direct in het dashlet Verzuim klikken om een (gedeeltelijke) herstelmelding te registreren.

Beter melden

39.png

1. Selecteer Herstelmelding voor een volledige herstelmelding.

2. Geef de einddatum in van het verzuim en klik op Opslaan.

 

HR-actiepunten

Bij het kopje verzuim werden de actiepunten en signaleringen al even genoemd. Visma Nmbrs kent een zeer uitgebreid aanbod van signalen, deze kunnen ook afkomstig zijn van ingestelde actiepunten. Het is verstandig actiepunten en signalen in te stellen vóór de ingebruikname van Visma Nmbrs om niets te missen op gebied van verlof, verzuim, verjaardagen, contracten etc.

Personalia

40.png

We gaan nu actiepunten toevoegen aan een medewerker.

Klik op de medewerker en klik daarna op meer in het dashlet Personalia van de medewerker.

Actiepunt toevoegen

41.png

Klik op Actiepunt toevoegen.

Type

42.png

Selecteer het type actiepunt, wanneer het type niet in de lijst staat, klik dan op het plusje om een nieuw type toe te voegen.

Waarde toevoegen

43.png

1. Vul de naam in.

2. Klik op toevoegen.

3. Klik op het kruisje linksboven.

Actiepunt toevoegen

44.png

U kunt nu het zojuist aangemaakte type selecteren uit de lijst. Vul ook een Actiedatum en een Omschrijving in. Klik op Opslaan.

Uw actiepunt is nu toegevoegd.

Vervolgstappen 

De Introductie-artikelen heeft u nu met succes doorlopen. Onze sales-afdeling kan u helpen met verdere vervolgstappen. Wilt u direct al beginnen met Nmbrs, kunt u op de groene start-nu knop klikken, en de gewenste ingangsdatum van het abonnement kiezen. Op http://nmbrs.com/nl/business-startup staan de programma's die u kunt volgen om Nmbrs in te richten.

Opmerkingen