Twinfield inrichten

Dit artikel beschrijft hoe je de integratie met Twinfield kan instellen. Wanneer je wilt achterhalen wat bepaalde foutmeldingen inhouden, bekijk dan het onderstaande artikel:

 

Twinfield instellingen

 1. Ga naar tabblad Instellingen.
 2. Klik op Twinfield instellingen.

Instellingen opslaan

Maak een nieuwe instelling aan.

 • Omgeving: de omgeving die je in Twinfield hebt.
 • Gebruiker: de gebruiker in Twinfield.
 • Wachtwoord: het wachtwoord van de zojuist ingevulde gebruiker.
 • Format dimensie 1: formaat van de grootboeknummers in Twinfield.
 • Format dimensie 2: formaat van de kostenplaatsen in Twinfield.
 • Format dimensie 3: formaat van de kostendragers in Twinfield.
 • Format BAS: dit zijn de balans-grootboeknummers en deze worden niet gesplitst per kostenplaats.*
 • Format PNL: dit zijn de winst- en verliesrekeningen en deze worden wel gesplitst per kostenplaats.*

* Deze veldinstellingen zijn terug te vinden in Twinfield. De voorwaarden voor de instellingen hiervan heb je reeds in Twinfield bepaald en deze kunnen hier worden overgenomen.

 * Stel dat er onder één gebruiker bedrijven vallen met verschillende instellingen, dan kan met hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord meerdere instellingen worden aangemaakt. Zorg ervoor dat je de bedrijven bij het account met de goede instellingen koppelt. 

Voorbeeld:

Je hebt onderstaand schema en wilt alleen de winst- en verliesrekeningen (in dit voorbeeld 4000, 4010, 4050 en 4070) splitsen per kostenplaats.
De kostenplaatsen hebben in Twinfield en Nmbrs 5 cijfers en beginnen altijd met "0" (bijv. Sales 02000, Support 03000 en IT 04000).

 • 1700 Loonheffingen
 • 1830 Res. en Opls. Vakantiegeld
 • 2100 Nettoloon
 • 4000 Bruto lonen
 • 4010 Res. en opslag Vakantiegeld
 • 4050 Afdracht Sociale Lasten (WG)
 • 4070 Reiskosten vergoeding

De instelling wordt dan: 

 • Format dimensie 1: [0-9][0-9][0-9][0-9]
 • Format dimensie 2: [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]
 • Format dimensie 3: P[0-9][0-9][0-9][0-9] (niet van toepassing in dit voorbeeld)
 • Format BAS: [0-3][0-9][0-9][0-9]
 • Format PNL: [4-9][0-9][0-9][0-9]

 

Alfanumerieke grootboekrekeningcode

Indien je alfanumerieke grootboekcodes wilt doorgeven aan Twinfield, dien je bij de Twinfield instelling op masterniveau een “*” in te vullen in format dimensie 1.
Een nadeel hiervan is dat de kostenverdeling over alle grootboekcodes wordt gedaan en dit niet gesplitst kan worden over de balans (BAS) en winst- en verliesrekeningen (PNL). Indien je dit wenst, zal je dimensie 1 moeten specificeren.

Voorbeeld van een specifieke dimensie 1 instelling:
Grootboekcode in Nmbrs: AA1234 Loonheffingen
Grootboekcode in Twinfield: AA1234 Loonheffingen
Instelling Nmbrs dimensie 1: AA[0-9][0-9][0-9][0-9]

  

 

Kostenplaatsen/Kostendragers

Wanneer je alfanumerieke kostenplaatsen/dragers wilt verzenden naar Twinfield, dien je in de Twinfield instellingen op masterniveau een  “*” in te vullen voor dimensie 2 en dimensie 3. Wanneer het sterretje wordt ingegeven, wordt er geen specifiek format gehanteerd voor deze dimensies. Er zal dan ook geen validatie op dit format worden gedaan.

Voorbeeld:
Kostenplaats in Nmbrs: 01234
Kostenplaats in Twinfield: 01234
Instelling Nmbrs dimensie 2: "*" of om te specificeren [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]

 

Binnen Nmbrs is het mogelijk om kostenplaatsen te kenmerken met een bepaald aantal cijfers of letters. Het is van belang dat het aantal karakters in Nmbrs altijd gelijk is met het aantal karakters in Twinfield. Wanneer er bijvoorbeeld in Twinfield gewerkt wordt met de volgende kostenplaatsen:
001|Marketing
020|ICT
600|Ondersteuning

Dienen deze ook met de betreffende voorloopnullen in Nmbrs te worden opgenomen. Zo komt het aantal karakters overeen.

 

 

Koppel bedrijf

Klik op Administrations en vervolgens op het "+"-teken.

Bedrijven

Selecteer het bedrijf in Nmbrs® en het bedrijf in Twinfield die je wilt koppelen. Klik op Opslaan.

Code

Je ziet hier de code uit Twinfield; het koppelen van het bedrijf is gelukt.

 

 

Verzenden naar Twinfield

 1. Ga naar de journaalposten export op bedrijfsniveau onder Loonopdracht.
  Indien je dit niet kan vinden, controleer dan dit artikel. 2. Klik op het Twinfield-logo om de gegevens naar Twinfield te verzenden.
 3. Wanneer de gegevens verzonden zijn kleurt het logo blauw
 
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk