UPA PGB: Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de export instellingen voor UPA PGB aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport.

 

Pensioen exportinstellingen

  1. Ga naar het bedrijfsniveau
  2. Klik op Instellingen
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen

 

Klik op Pensioen Exportinstellingen:

 

Selecteer het Exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan:

  • Bedrijf contactpersoon: hier vul je de handelsnaam van de werkgever in
  • Telefoon: hier vul je het telefoonnummer van de inzender in
  • Naam leverancier: hier vul je de contactpersoon/inzender in
  • Nummer Leverancier: hier vul je het PGB inzenderaccount/nummer leverancier van inzender in. Je vindt deze informatie onder UPA instellingen/account via mijnpgbdesk.nl (code van 8 tekens)
  • Bedrijf relatienummer: hier vul je het PGB relatienummer van de werkgever in. Je vindt dit nummer op brieven van PGB (code van max. 12 tekens)
  • Tijdvak: hier vul je vaak de salarissen van de werkgever worden uitbetaald (maandelijks of 4-wekelijks)

 

Vink de export aan om deze te activeren:

 

Branches

Zie de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die UPA PGB ondersteunt:

Correcties

Indien je de pensioenexport naar UPA PGB wilt corrigeren doe je dit op dezelfde manier als bij (een correctie van) de loonaangifte, dus via een normale correctierun. 

 

Ploegentoeslag voor de grafische branche:

Vanaf 2019 is de berekening voor de grondslag van de grafische branche aangepast. De grondslag wordt berekend op basis van het vaste salaris in de eerste periode van het jaar en het in de periode uitbetaalde ploegentoeslag. De vaste grondslag wordt aan het begin van het jaar of het dienstverband uitgerekend op basis van de looncodes die meetellen in de grondslag van de branche. Daar wordt elke periode de waarde van grondslag 10102|Variabel Salaris bij opgeteld.

De periodiek uitbetaalde grondslag kan aan de grondslag worden toegevoegd door de looncodes die gebruikt worden voor het verlonen van de ploegentoeslag te laten meetellen in grondslag 10102|Variabel Salaris. Hoe je een looncode kan laten meetellen in de grondslag wordt in het volgend artikel uitgelegd:
Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode

Let op!: de looncodes moeten nog handmatig toegevoegd worden aan de grondslag. Dit wordt niet op systeemniveau onderhouden.

 

Brancheregeling en regeling kenmerken 0001| Grafische bedrijven

nr. Brancheregeling  Productkenmerk PGB Omschrijving  Regeling variant
26 Pensioen PGB U0557-1010 Ouderdoms- en Partnerpensioen sector Grafimedia en Reprografie, verplicht gestelde functiegroepen. GMVP
25 ASF werk naar werkregeling S0557-1002 Werk naar werk regeling sector Grafimedia en Reprografie. ASFWW
27 ASF Gezondheidszorg S0557-1001 ASF Gezondheidszorg sector Grafimedia en Reprografie. ASFGZ
27 Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt ASF/OPL S0557-2002 ASF Opleidingsfonds sector Grafimedia en Reprografie. ASFOP
28  (Verpl. KVGO) Rekening Vakbondactiviteiten S0557-2001 ASF Vakbond Grafimedia en Reprografie.  ASFVB 
29 ASF Hardheidsregeling S0557-1003 ASF Hardheidsregeling Grafimedia en Reprografie.  ASFHH
30  Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt ZSO S0557-3001  ASF Opleiding Zeef/Sign Grafimedia en Reprografie. ASFZS

 

Vrijwillige pensioenregelingen (Functiegroep 7 of hoger)

In de documentatie van PGB (zie bijlages) wordt gesproken over werknemers in dienst die in functiegroepen 7 of hoger vrijwillig een pensioenregeling willen afsluiten. Deze regeling is op dit moment niet in Nmbrs ingericht; dit dien je dan ook via een eigen brancheregeling te realiseren. Om deze premies mee te laten gaan in het UPA PGB exportbestand dien je de volgende kenmerken toe te voegen aan de eigen branche:

- Richt de periode regel in zoals PGB voorschrijft
- Kies voor het veld Pensioenexport Type 'UPA PGB'

- Klik op opslaan als de regeling compleet is. 
- Heropen de regeling en kies in het veld Pensioen export voor Fonds:'U0557-1002'

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk