UPA PGB: pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor PGB aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar PGB dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA PGB', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Let op:

  • 'Naam leverancier' is de handelsnaam van de werkgever.
  • 'Nummer Leverancier' is het PGB-inzenderaccount (nummer leverancier van de inzender), zoals vermeld in mijnpgbdesk.nl onder UPA instellingen/account (code van 8 tekens).
  • 'Bedrijf Relatienummer' is het PGB-relatienummer van de werkgever, zoals vermeld op brieven van PGB (code van max. 12 tekens).

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Foutmeldingen

Zie dit artikel voor een overzicht van veel voorkomende foutmeldingen.

Opmerkingen