Verschil in de loonaangifte tussen het nominatieve en het collectieve deel

Dit artikel beschrijft hoe je de oorzaak van een verschil in het nominatieve en het collectieve deel van de loonaangifte kunt achterhalen en oplossen.

  1. Medewerkers zijn ten onrechte met meerdere IKV-nummers aangegeven
  2. De belastingdienst heeft gegevens ontvangen die niet overeenkomen met de gegevens die vanuit Nmbrs zijn verstuurd

1. Medewerkers zijn ten onrechte met meerdere IKV-nummers aangegeven

Oorzaak
Medewerkers zijn ten onrechte met meerdere inkomstenverhoudingsnummers aangegeven.
Er is bijvoorbeeld een contract aangepast bij een medewerker en deze heeft ten onrechte een nieuw ikv nummer meegekregen. Op dit nieuwe IKV-nummer zijn correcties uitgevoerd die de Belastingdienst niet kan verhalen op dezelfde medewerker en zo ontstaat een verschil tussen het nominatieve (werknemersgedeeltes) en het collectieve (de totalen van het bedrijf) deel. 
 
Achterhalen 
Ga na bij welke medewerker(s) er correcties zijn gedaan met een ander IKV-nummer dan waarmee eerder is aangeleverd en met welke correctie dit verkeerd is meegenomen. 
Hiervoor open je de oorspronkelijke loonaangiften en bekijk je met welk IKV-nummer de medewerker is aangeleverd en of dat overeenkomt met het IKV-nummer dat nu in het systeem staat.   
Oplossing
Het is in dit geval het handigst om, als bekend is welke medewerker(s) het betreft, het huidige IKV-nummer in Nmbrs ongemoeid te laten en het verkeerde IKV-nummer voor de betreffende periodes in te trekken.
 

2. De belastingdienst heeft gegevens ontvangen die niet overeenkomen met de gegevens die vanuit Nmbrs zijn verstuurd

Oorzaak
Het kan zijn dat de gegevens ook nog niet goed in Nmbrs staan of deze gegevens zijn wel al gecorrigeerd maar nog niet met een loonaangifte verzonden.  
Achterhalen
Dit kan onder andere in de volgende situaties voorkomen.
  • De medewerker is in de verkeerde periode uitdienst gemeld en dus verkeerd aan de belastingdienst doorgegeven 
  • Er is een correctie in Nmbrs gemaakt maar nog niet met een loonaangifte verstuurd 
  • Er is eerder data verstuurd uit een voormalig salarispakket
Oplossing
(Geldt voor de eerste 2 punten.)
Forceer een TWK-run vanaf de betreffende periode; deze zal als correctie meegaan met de eerstvolgende loonaangifte.
Let op: bij weekbedrijven waarvoor per 4 weken loonaangifte wordt gedaan dient altijd een TWK per de eerste week van de 4-wekenperiode te worden geforceerd, ook als de correctie betrekking heeft op een latere week in die 4-wekenperiode! Dit is noodzakelijk om nominatieve correcties in die latere weken mee te laten gaan in de correctie-loonaangifte.

 

 

 
 
 
 

Opmerkingen