Inplannen loonaangifte in de workflow

Wanneer u de actie voor het aanmaken in de loonaangifte gaat inplannen, dient u er op te letten na hoeveel dagen u deze gaat inplannen. Een loonaangifte dient namelijk altijd aangemaakt te zijn, voordat een nieuwe periode begint.

Wanneer volgens de planning de loonaangifte voor periode 2 aangemaakt moet worden, maar de loonaangifte voor periode 1 is nog niet aangemaakt, dan loopt de workflow vast. Dit kan zijn wanneer u deze actie van een vorige actie laat afhangen, in dit geval dus de run lock. Op deze pagina staat een voorbeeld waarbij dit fouten kan opleveren en ziet u verschillende instellingen voor de workflow met voor- en nadelen.

Voorbeeld:

De loonaangifte wordt aangemaakt 30 dagen na de run lock. Door omstandigheden (bijvoorbeeld het verwerken van een TWK) wordt de loonrun pas gedraaid op de 6e van de maand. De loonaangifte zou dan volgens de planning 30 dagen na de 6e moeten worden aangemaakt. De volgende periode is dan echter al begonnen, waardoor de workflow wordt onderbroken.

Er volgen nu twee mogelijke instellingen voor deze situatie. De onderstaande instellingen zijn voorbeelden. In uw workflow dient u uiteraard rekening te houden met de aangiftedata van de loonaangiftes en het aantal dagen in de maand. In de maand februari kunt u daarom niet de loonaangifte aanmaken 30 dagen na begin periode, dit gaat dan mogelijk niet goed. Ook is er een verschil tussen een automatische en handmatige workflow. Handmatig kunt u namelijk niet een volgende loonaangifte aanmaken, wanneer de vorige nog niet is aangemaakt.

Instelling: 30 dagen na run lock

Actie Dag

Salarisrun verwerken 1

Zichtbaar maken ESS 1

Run lock 1

Loonaangifte aanmaken 31

Loonaangifte verzenden 31

Salarisrun verwerken 6

Zichtbaar maken ESS 6

Run lock 6

Loonaangifte aanmaken 36 (in volgende periode, workflow wordt onderbroken)

Loonaangifte verzenden 36 (in volgende periode, workflow wordt onderbroken)

Instelling: 30 dagen na begin periode

Actie Dag

Salarisrun verwerken 1

Zichtbaar maken ESS 1

Run lock 1

Loonaangifte aanmaken 30

Loonaangifte verzenden 30

Salarisrun verwerken 6

Zichtbaar maken ESS 6

Run lock 6

Loonaangifte aanmaken 30 (in huidige periode)

Loonaangifte verzenden 30 (in huidige periode)

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk