Loonaangifte XML Converter

Met de Loonaangifte XML converter kun je gegevens uit de loonaangifte (uit het vorige salarissoftwarepakket) converteren naar het Visma Nmbrs importsheet. Dit dient een origineel loonaangifte .xml bestand te zijn. Dit dient een origineel loonaangifte .xml bestand te zijn. en zal er ongeveer zo uit zien:

Capture.PNG

Verder beschrijven wij In dit artikel de volgende onderwerpen:

Loonaangifte XML converter gebruiken

Hieronder zullen wij stap voor stap uitleggen welke stappen je moet nemen om een loonaangifte succesvol om te zetten naar een Visma Nmbrs importbestand:

Open de loonaangifte XML converter

De loonaangifte XML converter is te vinden op tabblad Instellingen.

1. Selecteer het bestand dat je wilt uploaden vanuit een map of sleep het bestand hiernaartoe.

2. Klik op Upload & Convert to Visma Nmbrs Excel om het Excelbestand aan te maken.

Exporteer

Er verschijnt een melding dat Visma Nmbrs bezig is met converteren. Vervolgens wordt het Excelbestand automatisch aangemaakt en gedownload en kun je het bestand (eventueel) opslaan in een specifieke map.

Importeer

Vervolgens heb je de mogelijkheid om de gemaakte export te importeren in Visma Nmbrs. Zie het volgende artikel voor meer informatie hierover:  Bedrijf importeren 

Foutmeldingen

Melding Syntax for an XML declaration is invalid: Line [..], position [..].
Oorzaak Op de regel en positie die genoemd worden door de foutmelding staat een tag die niet juist wordt geopend, dan wel gesloten.
Oplossing In HTML is het zaak om tags altijd netjes te sluiten. Voorbeeld: Wanneer de loonaangifte wordt geopend door de tag <Loonaangifte> dient dit later weer gesloten te worden door de tag </Loonaangifte>.
 
 
Melding Failed to initialize Manager
Oorzaak Het bestand is niet in het juiste formaat; het is geen XML-bestand of het is geen Loonaangifte-bestand.
Oplossing Gebruik het juiste bestand.
 
  
Melding Geen Converter voor Loonaangifte beschikbaar
Oorzaak Het bestand dat wordt gebruikt bevat informatie die niet door de Converter verwerkt kan worden, bijvoorbeeld een jaartal wat in de toekomst ligt.
Oplossing Verwijder alle aanpassingen die aan het bestand zijn gedaan, en gebruik het originele bestand wat is ingestuurd naar de Belastingdienst. 

Welke gegevens worden er geconverteerd? 

Zie hieronder per tabblad van de importsheet welke cellen gevuld worden door de Converter:

Tabblad Debiteuren

Deze wordt niet gevuld, je kunt zelf een debiteurnummer en naam vullen in dit tabblad, wanneer je de sheet importeert wordt direct een debiteur, bedrijf en medewerker(s) aangemaakt.

 

Tabblad Bedrijven

Import Debiteurnr  
Bedrijf gegevens Bedrijfnr  
  Naam gevuld
  Telefoon gevuld
  Faxnr  
  EmailAdres  
  Website  
  Loonmodel  
  Urenmodel  
  GrootboekRekSchema  
  DefaultBedrijfnr  
Adres Adres  
  Huisnummer  
  Huisnummertoev  
  Postcode  
  Plaats  
  ProvStaat  
  CodeLand  
Postadres PostAdres  
  PostHuisnummer  
  PostHuisnummertoev  
  PostPostcode  
  PostPlaats  
Contactpersoon ContactVoornaam  
  ContactAchternaam gevuld
  Contacttelefoonnr gevuld
  ContactMobielnr  
  ContactEmail  
Salary PayInAdvance  
Bankrekening BankReknr  
  BIC  
  IBAN  
  BankNaam  
  BankPlaats  
  BankPostcode  
  BankTelefoon  
  BankAdres  
  BankLand  
  Gironummer  
LHNummer LHNummer gevuld
  LoonaangifteTijdvak gevuld
  AangifteInhoudingsplichtigeNaam gevuld
  AangifteContactPersoon gevuld
  Startperiode  
  Startjaar  
  AangifteContactTelefoon gevuld
Periode Type PeriodeType  
Fulltime rooster Ma  
  Di  
  Wo  
  Do  
  Vr  
  Za  
  Zo  
  Ma2  
  Di2  
  Wo2  
  Do2  
  Vr2  
  Za2  
  Zo2  
  CalcMethUrenPeriode  
Fulltime rooster 2 Ma21  
  Di21  
  Wo21  
  Do21  
  Vr21  
  Za21  
  Zo21  
  Ma22  
  Di22  
  Wo22  
  Do22  
  Vr22  
  Za22  
  Zo22  
  CalcMethUrenPeriode2  
Svw instellingen CodeCAO gevuld
  Sector gevuld
  Risicogroep gevuld
  EigenRisicoWGA  
  EigenRisicoWAO  
  EigenRisicoZW  
  PercWGAwg  
  PercWGAwn  
  PercWGAFlexWg  
  PercWGAFlexWn  
  PercZwWg  
Reserveringen ResVakGeldPerc  
  ResVakGeldPerPayment  
  ResVakGeldMin  
  Res2Perc  
  Res2PerPayment  
  Res3Perc  
  Res3PerPayment  
  Res4Perc  
  Res4PerPayment  
Boekhoudsoftware Boekhoudsoftware  
Autorun AutorunDag  
Verlof VerlofGroep1  
  VerlofSaldo1Omschrijving  
  VerlofSaldo1Fulltimesaldo  
  VerlofSaldo1Afronding  
  VerlofGroep2  
  VerlofSaldo2Omschrijving  
  VerlofSaldo2Fulltimesaldo  
  VerlofSaldo2Afronding  
Workflow Instellingen WorkflowInstellingennr  
Opmerkingen Opmerking1  
  Opmerking2  
  Opmerking3  

Tabblad Werknemers

Import Debiteurnr  
  Bedrijfnr  
Personalia Persnr gevuld
  Naam gevuld
  Voorletters gevuld
  Roepnaam  
  Voornamen  
  Voorvoegsels gevuld
  BurgerlijkeStaat  
  VoorvoegselsPartner  
  NaamPartner  
  NaamSamenstelling  
  TituVoor  
  TituAchter  
  IdType  
  IdNummer  
  BSN gevuld
  TelefoonWerk  
  MobielWerk  
  TelefoonPrive  
  MobielPrive  
  Telefoonoverig  
  EmailWerk  
  EmailPrive  
  Geslacht gevuld
  Geboortedatum gevuld
  Geboorteplaats  
  CodeGeboorteland gevuld
  CodeNationaliteit gevuld
Adres Postcode gevuld
  Adres gevuld
  Huisnummer gevuld
  Huisnummertoev  
  Plaats gevuld
  Provincie  
  CodeLand  
Contract Indienstdatum gevuld
  Uitdienstdatum  
  CodeBepTd gevuld
  EindeContract  
  AncienniteitsDatum  
Dienstverband CodeFunctie  
  CodeAfdeling  
  CodeKostenplaats  
  ManagerNr  
Rooster NrRooster  
  ma  
  di  
  wo  
  do  
  vr  
  za  
  zo  
  ma2  
  di2  
  wo2  
  do2  
  vr2  
  za2  
  zo2  
Salaris Stamsalaris  
  BrutoSalarisPT  
  BrutoUurloon  
  NettoSalarisIncLC  
  NettoSalarisExLC  
  NettoloonIncLC  
  NettoloonExLC  
  Werkgeverslasten  
  SalaristabelNr  
  SalaristabelSchaalNr  
  SalaristabelTredeNr  
  SalaristabelPerVerh  
  SalaristabelJaarVerh  
  BrutoUurloon1  
  BrutoUurloon2  
  NettoUurloon1  
  NettoUurloon2  
  PayInAdvance  
Loonheffing Loonheffing gevuld, standaard met 1
  Lhkorting gevuld
  Voordeelregel gevuld
  KleurTabel gevuld
  SoortInkomen gevuld
  SpecialeTabel gevuld
  JaarLoonBT  
  AfwPercBT  
  CodeAard gevuld
  CodeAfdr  
Svw CodeZW gevuld
  CodeWW gevuld
  CodeWAO gevuld
  CodeZvw gevuld
  CodeIabZvw gevuld, standaard met 1
  CodeCAO gevuld
  VolgnrInverh gevuld
  CodePremiekorting gevuld
  CodeInvlVpl  
  CodeFsInd gevuld
  Risicogroep gevuld
Bankrekening RekeningStandaard  
  BICStandaard  
  IBANStandaard  
  Rekening2  
  BIC2  
  IBAN2  
Levensloop RekeningLevensloop  
  StartperiodeLevensloop  
  LevensloopBedrag  
Reserveringen SaldoVakantiegeld  
  VakantiegeldBetaalwijze  
Verlof VerlofSaldoVorige1  
  VerlofSaldoVorige2  
  VerlofSaldoVorige3  
  VerlofSaldoVorige4  
Leaseauto StartdatumLeaseautoWerknemer  
  Cataloguswaarde  
  Kenteken  
  BijtellingReden  
  BijtellingPerc  
  BijdragePriveGebruik  
  BijdrageNietAftrekbaar  
Reiskosten Reisafstand  
Opmerkingen Opmerking1  
  Opmerking2  
  Opmerking3  

 

Opmerkingen