Nmbrs naar Nmbrs converteren

Het kan voorkomen dat je een klant overneemt die reeds gebruik maakt van Nmbrs®. Je wil deze klant dan in je eigen omgeving opnemen. In Nmbrs kan dit door het aanmaken van een (global) export en deze export vervolgens gebruiken als import in jullie eigen omgeving.

Er kan binnen de databases geen data door Nmbrs worden overgezet, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld historie of documenten mee te nemen met deze conversie. Historie meenemen is in principe ook niet nodig en wenselijk, aangezien de historie moet blijven staan in de oude omgeving, immers zijn alle benodigde berekeningen al gedaan. Ook is het voor de accountant eenvoudig en kostenvrij om een ex-klant een documentviewer account te geven waarmee hij/zij documenten kan inzien. Eventueel kan er zelfs een scenario 3 gegeven worden waarmee de ex-klant zelf correcties kan uitvoeren in voorgaande jaren.

Wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn bij een overgang van Nmbrs® naar Nmbrs® staat hieronder per onderdeel beschreven.

Export

Er zijn verschillende niveau's waarop je gegevens kunt exporteren in het standaard template:

Alle gegevens uit het standaard template zijn te exporteren, dit zijn de volgende gegevens (per niveau):

Global export

 • Debiteurengegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Werknemersgegevens
 • Afdelingen
 • Functies
 • Personeel (managers)
 • Kostenplaatsen
 • vaste Looncomponenten (per werknemer per periode) 
 • variabele Looncomponenten (per werknemer per periode)
 • Branches (per werknemer per regeling)

Debiteur export

 • Bedrijfsgegevens
 • Werknemersgegevens
 • Afdelingen
 • Functies
 • Personeel (managers)
 • Kostenplaatsen
 • vaste Looncomponenten (per werknemer per periode) 
 • variabele Looncomponenten (per werknemer per periode)
 • Verlof (aanvragen per werknemer)
 • Branches (per werknemer per regeling)
 • vaste Kostenverdeling (per werknemer per periode)
 • looncomponenten Kostenverdeling (per werknemer per periode)

Bedrijf export

 • Bedrijf gegevens
 • Werknemersgegevens
 • Kostenplaatsen
 • vaste Looncomponenten
 • variabele Looncomponenten
 • Verlof (aanvragen per werknemer)
 • Branches (per werknemer per regeling)
 • vaste Kostenverdeling (per werknemer per periode)
 • looncomponenten Kostenverdeling (per werknemer per periode)

Import

Deze gegevens zijn ook te importeren in de andere omgeving, afhankelijk van wat er geconverteerd moet worden dien je te bepalen op welk niveau de gegevens geëxporteerd moeten worden.

Overige data

De overige data uit de Nmbrs® omgeving die niet geexporteerd kan worden via het standaard template moet handmatig uit deze omgeving gehaald worden. Het betreft hier (bijvoorbeeld) de volgende data:

 • Alle berekende data, zoals run output, journaalposten etc.
 • Alle fysieke documenten, zoals salarisstroken, journaalposten, geüploade documenten etc.
 • Alle contracten inclusief historie
 • Alle logins, deze moeten in de nieuwe omgeving opnieuw worden aangemaakt
 • Alle leaseauto's op debiteurniveau inclusief historie (per medewerker wordt de leaseauto wel geëxporteerd)
 • Alle HR gegevens, zoals verzuim, verstrekkingen, extra velden etc.
 • Alle cumulatieven
 • Alle loonmodellen, urenmodellen, eigen branches, eigen grootboekrekeningschema's, eigen salaristabellen en aangemaakt workflow instellingen
 • Alle pensioenexportinstellingen (per medewerker)
 • Alle bedrijfslooncomponenten
 • Alle mutatieformulieren
 • Alle default medewerkers
 • Alle debiteursjablonen
 • Alle actiepunten
 • Alle tags op masterniveau

LET OP: Bovenstaande data moet handmatig uit de omgeving gehaald worden en handmatig in de nieuwe omgeving worden gezet.
Dit kost veel tijd, wellicht is een overname van de te converteren omgeving mogelijk of is het op een andere manier mogelijk toegang te krijgen en te houden. Dit zodat nabouwen niet nodig is in het huidige jaar.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk