Nmbrs naar Nmbrs converteren

Dit artikel beschrijft de (on)mogelijkheden bij een overgang van Nmbrs® naar Nmbrs®.

Het kan voorkomen dat je een klant overneemt die reeds gebruik maakt van Nmbrs®. Je wilt deze klant dan in je eigen omgeving opnemen. Of je zit nu bij een accountant, maar je wilt een eigen omgeving starten. In beide gevallen is het wenselijk om de gegevens van de oude omgeving over te zetten naar de nieuwe omgeving. 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er binnen de databases geen data door Nmbrs kan worden overgezet. Zoals hieronder besproken, wordt een conversie gedaan op basis van een export van ons template, dat vervolgens geïmporteerd wordt. De export bevat enkel huidige data. De historie komt dan ook niet mee. Historie meenemen is in principe ook niet nodig. Het is voor de accountant eenvoudig en kostenvrij om een ex-klant een documentviewer account te geven waarmee hij/zij documenten kan inzien. Eventueel kan er zelfs een scenario 3 gegeven worden waarmee de ex-klant zelf correcties kan uitvoeren in voorgaande jaren.

 

Export

Er zijn verschillende niveau's waarop je gegevens kunt exporteren in het standaard template:

Alle gegevens uit het standaard template zijn te exporteren, dit zijn de volgende gegevens (per niveau):

Global export

 • Debiteurengegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Werknemersgegevens
 • Afdelingen
 • Functies
 • Personeel (managers)
 • Kostenplaatsen
 • Vaste looncomponenten (per werknemer per periode) 
 • Variabele looncomponenten (per werknemer per periode)
 • Branches (per werknemer per regeling)

Debiteur export

 • Bedrijfsgegevens
 • Werknemersgegevens
 • Werknemer HR gegevens
 • Afdelingen
 • Functies
 • Personeel (managers)
 • Kostenplaatsen
 • Vaste looncomponenten (per werknemer per periode) 
 • Variabele looncomponenten (per werknemer per periode)
 • Verlof (aanvragen per werknemer)
 • Branches (per werknemer per regeling)
 • Vaste Kostenverdeling (per werknemer per periode)
 • Kostenverdeling looncomponenten (per werknemer per periode)

Bedrijf export

 • Werknemersgegevens
 • Werknemer HR gegevens
 • Kostenplaatsen
 • Vaste looncomponenten
 • Variabele looncomponenten
 • Verlof (aanvragen per werknemer)
 • Branches (per werknemer per regeling)
 • Vaste Kostenverdeling (per werknemer per periode)
 • Kostenverdeling looncomponenten  (per werknemer per periode)

Import

Deze gegevens zijn ook te importeren in de andere omgeving, afhankelijk van wat er geconverteerd moet worden dien je te bepalen op welk niveau de gegevens geëxporteerd moeten worden.

Overige data

De overige data uit de Nmbrs® omgeving die niet geëxporteerd kan worden via het standaard template moet handmatig uit deze omgeving gehaald worden. Het betreft hier (bijvoorbeeld) de volgende data:

 • Alle berekende data, zoals run output, journaalposten etc.
 • Alle fysieke documenten, zoals salarisstroken, journaalposten, geüploade documenten etc.
 • Alle contracten inclusief historie
 • Alle logins, deze moeten in de nieuwe omgeving opnieuw worden aangemaakt
 • Alle leaseauto's op debiteurniveau inclusief historie (per medewerker wordt de leaseauto wel geëxporteerd)
 • Alle HR gegevens, zoals verzuim, verstrekkingen, extra velden etc.
 • Alle cumulatieven
 • Alle loonmodellen, urenmodellen, eigen branches, eigen grootboekrekeningschema's, eigen salaristabellen en aangemaakt workflow instellingen
 • Alle pensioenexportinstellingen (per medewerker)
 • Alle bedrijfslooncomponenten
 • Alle mutatieformulieren
 • Alle default medewerkers
 • Alle debiteursjablonen
 • Alle actiepunten
 • Alle tags op masterniveau

LET OP: Bovenstaande data moet handmatig uit de omgeving gehaald worden en handmatig in de nieuwe omgeving worden gezet. Dit kost veel tijd, wellicht is een overname van de te converteren omgeving mogelijk of is het op een andere manier mogelijk toegang te krijgen en te houden. Dit zodat nabouwen niet nodig is in het huidige jaar.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk