Nmbrs Converter en SQL databases

Om de bestanden vanuit Unit4 te converteren is het nodig om een verbinding te maken met een SQL server. In dit artikel worden de volgende zaken beschreven:

Welke gegevens heb ik nodig? 

Om een verbinding tot stand te brengen met de betreffende SQL server zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • Noteer het IP-adres of de DNS naam van de betreffende SQL server
  • Open SQL Server Manager en kopieer de server gegevens hiervan
  • Een gebruiker met administrator rechten voor de SQL database is benodigd, maak deze zo nodig aan (inclusief wachtwoord). 

Test of de gebruiker toegang heeft tot de database heeft wanneer er is gekozen voor SQL Server Authentication. Indien dit het geval is, werkt de gebruiker ook voor de Nmbrs Converter.

Wanneer de verbinding succesvol is kan je deze gegevens invullen binnen de Visma Nmbrs converter.

Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan? 

Wanneer de gebruiker geen toegang heeft zal er nieuwe gebruiker moeten worden aangemaakt. Hieronder wordt dit stap voor stap uitgelegd: 

Stap 1: Configureer de login

Ga in SQL Server naar Security -> Logins
- Voeg een nieuwe Login "nmbrs" toe
- Selecteer SQL Server Authentication en kies een wachtwoord
- Selecteer "English" als Default language
- Bij Server Roles -> Selecteer optie "public"HowToSetupSQL.png

Stap 2: Voeg de login toe aan de database

Ga naar Databases -> [Unit4DB] -> Security -> Users
- Voeg de nieuwe gebruiker "nmbrs"toe
- Selecteer user type "SQL user with login"
- Kies "nmbrs" bij User name
- Kies "nmbrs" Login name
- Kies db_datareader als Default Schema

HowToSetupSQL2.png

Vul de velden binnen de Nmbrs converter

Eerst is het van belang om de Nmbrs converter te downloaden en te installeren. Dit wordt verder beschreven in het volgende artikel: Nmbrs Converter

Vul met behulp van onderstaande stappen alle velden in in de tab "Connection Settings" (in dit voorbeeld Unit4):

  • Neem de servernaam over en kopieer deze in de converter
  • Voer de gebruikersnaam en het password in van de administrator gebruiker en klik op “Save connection”
  • Klik op “Load Databases” om het database overzicht te laden
  • Klik op het pulldown menu en selecteer de gewenste database

In de volgende tabbladen kun je vervolgens nog gegevens verder filteren of toevoegen (in dit voorbeeld Unit4):

  • Companies: hierin worden alle bedrijven uit de database getoond, je kunt hier alle bedrijven of een aantal bedrijven selecteren en exporteren
  • Looncomponents: hierin worden alle looncomponenten getoond vanuit de database, deze kunnen hier gekoppeld worden aan Visma Nmbrs looncomponenten, en als zodanig geëxporteerd worden
  • Export: hierin kun je aangeven vanaf welke uitdienst datum medewerkers geëxporteerd moeten worden, of debiteurnummers omgezet moeten worden in daadwerkelijke nummers, en kan het exportbestand aangemaakt en gedownload worden

Opmerkingen