Brief Belastingdienst: intrekken Inkomstenverhouding nummer (IKV) of Burger Service Nummer (BSN)

Wanneer je een brief van de belastingdienst krijgt om het Inkomstenverhouding nummer (IKV) of Burger Service Nummer (BSN) in te trekken, lees dan dit artikel voor de oorzaak, hoe je deze kan achterhalen en oplossen.

  1. Er is zijn verkeerde gegevens bij de belastingdienst terechtgekomen  

 

1. Er zijn verkeerde gegevens bij de belastingdienst terecht gekomen

Oorzaak
Er zijn onvolledige of foute BSN of IKV nummers bij de Belastingdienst aangegeven. "De gegevens die daarop gebaseerd zijn dienen als basis voor het vaststellen van onder andere uitkeringen en toeslagen van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat de werknemersgegevens actueel, juist en volledig zijn." (Handboek Loonheffingen).  
 
Achterhalen
Je hebt hierover bericht van de belastingdienst gekregen. 
 
Oplossen 
Volg het onderstaande artikel: 
 

Opmerkingen