HR Workflow - Rollen en verantwoordelijkheden

Met de functionaliteit 'Rollen en verantwoordelijkheden' kan je per debiteur aangeven wie er eindverantwoordelijk is voor de HR processen en/of voor de Payroll processen. 

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Waarom het dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden'?

Om de standaard HR Workflows welke door Nmbrs zijn gemaakt te kunnen gebruiken, is het van belang om in het dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden' aan te wijzen wie er precies eindverantwoordelijk is voor HR en voor de Payroll. 

Screenshot_1.png

Deze rollen worden gebruikt in de systeem HR Workflows. Uiteraard is het mogelijk hier vanaf te wijken binnen elke taak in een HR Workflow, door taken toe te wijzen aan een specifieke gebruiker.

Voorbeeld

In de onderstaande afbeelding zie je de systeem workflow 'Aannemen sollicitant'. In het blokje 'workflow standaard toegewezen aan' is de HR Manager als standaard geselecteerd. Dit houdt in, dat de HR manager welke is geselecteerd in het dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden', altijd de eindverantwoordelijke is voor deze workflow. Deze gebruiker, zal de taken van de actieve workflow dan ook zien in zijn 'Co-piloot' of onder 'Mijn taken'. 

mceclip0.png

 

Hoe richt ik het in en welke gebruikers kan ik kiezen?

Het dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden' is een nieuw dashlet. Lees hier meer over het activeren van dit dashlet.

De volgende logins kan je kiezen voor het dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden':

  • HR Manager (System)
  • (Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System)

Screenshot_7.png

Opmerkingen