Easylon import converter

In dit artikel zullen wij stap voor stap uitleggen hoe je een bestand vanuit Easylon kan omzetten naar een Visma Nmbrs importbestand. 

Let op: Helaas hebben wij geen inzichten in de ontwikkelingen van onze concurrentie. Wij willen je dan ook adviseren om tijdig te starten met het testen van de converter. Wanneer blijkt dat de converter geupdate moet worden, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Je kan hiervoor een ticket indienen op onze support pagina. Onze developers zullen dit vervolgens met prioriteit oppakken, desondanks kan dit een week tot twee weken duren voordat de converter weer naar behoren werkt.

In dit artikel bespreken wij de volgende onderwerpen:

Download de Visma Nmbrs converter

In het onderstaande artikel leggen wij uit waar je de Nmbrs® converter kan downloaden. Hierin wordt ook beschreven hoe je de converter kan installeren: 

Easylon converter gebruiken

Hieronder zullen wij stap voor stap uitleggen wat je dient in te vullen en kan instellen binnen de converter:

  1. Open de Visma Nmbrs converter 
  2. selecteer de bedrijven
  3. Exporteer
  4. Importeer in Visma Nmbrs

Open de Visma Nmbrs converter.

?name=media_1322827685810.png

1. Selecteer de Easylon converter.
2. Klik op Select file.

?name=media_1322827988747.png

1. Selecteer de .MBD file die u wilt importeren.
2. Klik op Openen.

?name=media_1322828129138.png

Klik op Save connection.

Selecteer de bedrijven

?name=media_1322829743641.png

1. Klik op Companies.
2. Selecteer de bedrijven die u wilt exporteren of klik op Check/Uncheck All.
3. Klik op Export.

Exporteer

?name=media_1322829932386.png

1. Selecteer eventueel een uitdienst datum, om de werknemers die in dienst waren na deze datum te exporteren.
2. Kies er eventueel voor om de debiteurnummers te converteren.
3. Klik op Export.

?name=media_1322830053382.png

Sla de export op.

?name=media_1322830094181.png

Importeer in Visma Nmbrs

Vervolgens heb je de mogelijkheid om de gemaakte export te importeren in Visma Nmbrs. Zie het volgende artikel voor meer informatie hierover: Bedrijf importeren 

Let op: Alle datumvelden (bijv. Indienstdatum) moeten na het gebruik van de Converter in de importsheet nog omgezet worden naar het Europese datumformaat (dd - mm - jjjj), de Converter gebruikt standaard een Amerikaans datumformaat (jjjj-mm-dd).  

Welke gegevens worden er geconverteerd?

Zie hieronder per tabblad van de importsheet welke cellen gevuld worden door de Converter:

Tabblad Debiteuren

Deze wordt niet gevuld, je kunt zelf een debiteurnummer en naam vullen in dit tabblad, wanneer je de sheet importeert wordt direct een debiteur, bedrijf en medewerker(s) aangemaakt.
 

Tabblad Bedrijven

Import Debiteurnr gevuld
Bedrijf gegevens Bedrijfnr gevuld
  Naam gevuld
  Telefoon  
  Faxnr  
  EmailAdres  
  Website  
  Loonmodel  
  Urenmodel  
  GrootboekRekSchema  
  DefaultBedrijfnr  
Adres Adres gevuld
  Huisnummer gevuld
  Huisnummertoev  
  Postcode gevuld
  Plaats gevuld
  ProvStaat  
  CodeLand gevuld
Postadres PostAdres  
  PostHuisnummer  
  PostHuisnummertoev  
  PostPostcode  
  PostPlaats  
Contactpersoon ContactVoornaam  
  ContactAchternaam  
  Contacttelefoonnr  
  ContactMobielnr  
  ContactEmail  
Bankrekening BankReknr  
  BIC  
  IBAN  
  BankNaam  
  BankPlaats  
  BankPostcode  
  BankTelefoon  
  BankAdres  
  BankLand  
  Gironummer  
LHNummer LHNummer gevuld
  LoonaangifteTijdvak gevuld
  AangifteInhoudingsplichtigeNaam gevuld
  AangifteContactPersoon  
  Startperiode  
  Startjaar  
  AangifteContactTelefoon  
Periode Type PeriodeType gevuld
Fulltime rooster Ma  
  Di  
  Wo  
  Do  
  Vr  
  Za  
  Zo  
  Ma2  
  Di2  
  Wo2  
  Do2  
  Vr2  
  Za2  
  Zo2  
  CalcMethUrenPeriode  
Fulltime rooster 2 Ma21  
  Di21  
  Wo21  
  Do21  
  Vr21  
  Za21  
  Zo21  
  Ma22  
  Di22  
  Wo22  
  Do22  
  Vr22  
  Za22  
  Zo22  
  CalcMethUrenPeriode2  
Svw instellingen CodeCAO gevuld
  Sector gevuld
  Risicogroep  
  EigenRisicoWGA  
  EigenRisicoWAO  
  EigenRisicoZW  
  PercWGAwg  
  PercWGAwn  
  PercWGAFlexWg  
  PercWGAFlexWn  
  PercZwWg  
Reserveringen ResVakGeldPerc  
  ResVakGeldPerPayment  
  ResVakGeldMin  
  Res2Perc  
  Res2PerPayment  
  Res3Perc  
  Res3PerPayment  
  Res4Perc  
  Res4PerPayment  
Boekhoudsoftware Boekhoudsoftware  
Autorun AutorunDag  
Verlof VerlofGroep1  
  VerlofSaldo1Omschrijving  
  VerlofSaldo1Fulltimesaldo  
  VerlofSaldo1Afronding  
  VerlofGroep2  
  VerlofSaldo2Omschrijving  
  VerlofSaldo2Fulltimesaldo  
  VerlofSaldo2Afronding  
Workflow Instellingen WorkflowInstellingennr  
Opmerkingen Opmerking1  
  Opmerking2  
  Opmerking3  

 

Tabblad Werknemers

Import Debiteurnr gevuld
  Bedrijfnr gevuld
Personalia Persnr gevuld
  Naam gevuld
  Voorletters gevuld
  Roepnaam  
  Voornamen gevuld
  Voorvoegsels  
  BurgerlijkeStaat gevuld
  VoorvoegselsPartner  
  NaamPartner  
  NaamSamenstelling  
  TituVoor  
  TituAchter  
  IdType  
  IdNummer  
  BSN gevuld
  TelefoonWerk  
  MobielWerk  
  TelefoonPrive  
  MobielPrive  
  Telefoonoverig  
  EmailWerk  
  EmailPrive  
  Geslacht gevuld
  Geboortedatum gevuld
  Geboorteplaats  
  CodeGeboorteland  
  CodeNationaliteit gevuld
Adres Postcode gevuld
  Adres gevuld
  Huisnummer gevuld
  Huisnummertoev gevuld
  Plaats gevuld
  Provincie  
  CodeLand gevuld
Contract Indienstdatum gevuld
  Uitdienstdatum  
  CodeBepTd gevuld
  EindeContract  
  AncienniteitsDatum  
Dienstverband CodeFunctie gevuld
  CodeAfdeling gevuld
  CodeKostenplaats  
  ManagerNr  
Rooster NrRooster  
  ma  
  di  
  wo  
  do  
  vr  
  za  
  zo  
  ma2  
  di2  
  wo2  
  do2  
  vr2  
  za2  
  zo2  
Salaris Stamsalaris gevuld
  BrutoSalarisPT  
  BrutoUurloon  
  NettoSalarisIncLC  
  NettoSalarisExLC  
  NettoloonIncLC  
  NettoloonExLC  
  Werkgeverslasten  
  SalaristabelNr  
  SalaristabelSchaalNr  
  SalaristabelTredeNr  
  SalaristabelPerVerh  
  SalaristabelJaarVerh  
  BrutoUurloon1  
  BrutoUurloon2  
  NettoUurloon1  
  NettoUurloon2  
Loonheffing Loonheffing gevuld
  Lhkorting gevuld
  Voordeelregel gevuld
  KleurTabel gevuld
  SoortInkomen gevuld
  SpecialeTabel gevuld
  JaarLoonBT  
  AfwPercBT  
  CodeAard gevuld
  CodeAfdr  
Svw CodeZW gevuld
  CodeWW gevuld
  CodeWAO gevuld
  CodeZvw gevuld
  CodeIabZvw gevuld
  CodeCAO gevuld
  VolgnrInverh gevuld
  CodePremiekorting gevuld
  CodeInvlVpl gevuld
  CodeFsInd  
  Risicogroep gevuld
Bankrekening RekeningStandaard  
  BICStandaard  
  IBANStandaard  
  Rekening2  
  BIC2  
  IBAN2  
Levensloop RekeningLevensloop  
  StartperiodeLevensloop  
  LevensloopBedrag  
Reserveringen SaldoVakantiegeld  
  VakantiegeldBetaalwijze  
Verlof VerlofSaldoVorige1  
  VerlofSaldoVorige2  
  VerlofSaldoVorige3  
  VerlofSaldoVorige4  
Leaseauto StartdatumLeaseautoWerknemer  
  Cataloguswaarde  
  Kenteken  
  BijtellingReden gevuld
  BijtellingPerc  
  BijdragePriveGebruik  
  BijdrageNietAftrekbaar  
Reiskosten Reisafstand  
Opmerkingen Opmerking1  
  Opmerking2  
  Opmerking3  

 

 

Tabblad Functies

Import Debiteurnr  
Functie CodeFunctie gevuld
  FunctieNaam gevuld

 

Tabblad Kostenplaatsen

Import Debiteurnr  
  Bedrijfnr gevuld
Kostenplaats CodeKostenplaats gevuld
  KostenplaatsNaam gevuld

Opmerkingen