Introductie Zorg & Welzijn Branche

In dit artikel vind je welke brancheregelingen worden ondersteund binnen de Zorg & Welzijn branche. Welke salaristabellen je kan selecteren en welke CAO's er worden ondersteund. Ook lees je hoe deze brancheregeling wordt berekend in Nmbrs, hoe deze moet worden ingericht en hoe de pensioenexport wordt gedaan. 

Ondersteunde brancheregelingen

Hier een overzicht van de brancheregelingen zoals terug te vinden in Nmbrs. 

 • 188 Geestelijke Gezondheidszorg
 • 169 Gehandicaptenzorg
 • 189 Gezondheidscentra
 • 198 Huisartsen in Dienstverband (Hid/ha) (*)
 • 052 Huisartsenzorg
 • 195 Jeugdzorg
 • 135 Kinderdagverblijven
 • 133 Tandartsassistenten ANT    
 • 132 Tandartsassistenten NMT
 • 148 Verpleeg-/Verzorgingshuizen & Thuiszorg
 • 097 Sociaal Werk
 • 196 Ziekenhuizen
 • 000 Zelfstandige klinieken*

* voor de branche zelfstandige klinieken kan de brancheregeling van de ziekenhuizen worden aangehouden.

De salaristabellen die voor deze branche kunnen worden geselecteerd vind je hieronder. Binnen Nmbrs worden AVV en principe akkoorden ondersteund, kijk hier voor meer informatie daarover. 

 • 1574 Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
 • 0318 Gehandicaptenzorg
 • 0317 Gehandicaptenzorg
 • 0219 Gezondheidscentra
 • 0722 Huisartsen
 • 2520 Huisartsen in dienstverband Hid/ha            
 • 0721 Huisartsenzorg LHV        
 • 0720 Huisartsenzorg LHV
 • 1612 Kinderdagverblijven (36 uur fte)         
 • 1613 Kinderdagverblijven (40 uur fte)
 • 0234 Jeugdzorg
 • 0005 Medisch Specialisten Schaal
 • 1775 Tandartsassistenten ANT        
 • 1774 Tandartsassistenten NMT
 • 2948 VVT Verpl-Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 • 2949 VVT Verpl-Verzorgingshuizen en Thuiszorg (uurtabel)
 • 0302 Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
 • 0301 Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
 • 3688 Zelfstandige Klinieken Nederland
 • 0156 Ziekenhuizen

Berekening brancheregeling

De Zorg & Welzijn brancheregelingen zijn jaarregelingen, dit houdt in dat het januari salaris (of de periode dat de medewerker indienst komt) bepalend is voor de gehele jaar grondslag. Alleen het parttime percentage (deeltijdfactor) heeft invloed op de hoogte van de pensioeninhouding gedurende het jaar. De pensioeninhouding wordt berekend over maximaal 1200% PT% (= 12 * 100%). Alles daarboven gaat niet mee in de berekening. 

De berekening heeft een maximum grondslag van 100.000 (vanaf 2015). Er is daarnaast een franchise aanwezig en de regeling rekent standaard inclusief vakantiegeld en een mogelijk eindejaarsuitkering.

Naast de pensioeninhouding zijn er ook regelingen voor arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) en voor de onregelmatigheidstoeslagen (ORT). Zie onderstaand artikel voor de automatische verhoging van de pensioengrondslag door vakantiegeld, eindejaarsuitkering en overige uitkering.

PGGM GMA 2017 (niet voor UPA PGGM)
Bijzonder verlof en/of ouderschapsverlof kan leiden tot een verlaagd parttime percentage (deeltijdfactor) van een medewerker.
Let op dat deze uren niet direct worden meegenomen naar PGGM, maar deze zullen in de pensioenexport in januari van het volgende jaar worden meegenomen.Inrichting

Kijk hieronder hoe je een branche moet selecteren. Voor zorg & welzijn moet je loopbaanbudget inrichten. Dat kan in Nmbrs worden ingericht door gebruik te maken van reservering 3 of 4.  

In de zorg moet de pensioengrondslag van de PGGM-regelingen verlaagd worden zodra het salaris van een werknemer wordt verlaagd door ziekte. PGGM verwacht op het moment dat deze situatie zich voordoet dat er een verlaagd pensioengevend jaarsalaris doorgegeven.

In de zorg en welzijn wordt er vanaf januari 2016 gebruik gemaakt van het individueel keuzebudget. Hoe je het individueel keuzebudget kan inrichten staat beschreven op:

 

Pensioenexport

Het pensioen kunt u aanleveren naar pensioenfonds Zorg & Welzijn, dit kan via PGGM.

Oproepkrachten (in Nmbrs medewerkers zonder rooster) wil PGGM pas achteraf aangeleverd hebben, de inhouding vindt op de loonstrook plaats, de oproepkrachten worden wel aangemeld via de pensioenexport.

Deze medewerkers zullen pas achter af (na de pensioenexport in januari van het volgende jaar) worden gefactureerd.

 

 

 Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk