Werknemers importeren, updaten of exporteren

Import / Export Bedrijfsniveau

Aandachtspunten:

  1. Een update/import kan niet ongedaan gemaakt worden! Gebruik de Sandbox om te testen.
  2. Een update/import vindt alleen plaats in de huidige periode.
  3. Het importbestand mag geen formules of macro's bevatten, alleen "platte" tekst kan worden geïmporteerd. Om import/update problemen ten gevolge van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak te voorkomen, is de opmaak van de tabbladen beveiligd. Dit betekent dat er niets kan worden gewijzigd aan de kolommenstructuur. Rijen kunnen wel toegevoegd, verwijderd en gesorteerd worden. Indien gewenst, kan de beveiliging van het template - op eigen risico - opgeheven worden. Hier is geen wachtwoord voor nodig. 
  4. Als je een update uitvoert, dan worden alle gegevens die in het excel staan geupdate, dit houdt in dat we ook de reeds bestaande (goede) gegevens overschrijven. Het verbergen van velden in het excel bestand heeft daar geen invloed op. Als je wilt updaten zul je alleen de gegevens in excel moeten zetten (overhouden) die je daadwerkelijk wil aanpassen. 
  5. voor een optimale werking adviseren wij maximaal tussen de 500 en 1000 regels per keer te importeren. Grotere bestanden dienen dus opgeknipt te worden.

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau.

2. Klik op de menu-knop rechtsboven in het scherm en klik op Import/ Export Bedrijfsniveau onder Algemeen.

 

Werknemers

 
1. Zet de Batch Operatie op "Werknemers".
 
2. Import: importeer via een Excelsheet nieuwe gegevens in Nmbrs. De te importeren personeelsnummers dienen dus anders te zijn dan die van de medewerkers die al in Nmbrs staan.
 
3. Update: update / vervang via een Excelsheet bestaande gegevens. Dit kan vervolgens niet meer ongedaan gemaakt worden. Indien je gegevens update dient je alleen de aanpassingen in het importbestand op te nemen. De informatie in het importbestand die niet aangepast hoeft te worden dien je dus te verwijderen.
Let op: bij het updaten van contractgegevens voor een bestaand contract wordt het contract herkend op basis van de de startdatum. Dit betekent dat de de startdatum in het updatebestand overeen dient te komen met de startdatum van het bestaande contract van de medewerker. Alle overige kolommen m.b.t. het contract kunnen naar wens worden aangepast. Voor het toevoegen van een nieuw contract dient de startdatum uniek te zijn (voor de betreffende medewerker).  
4. Export: maak een export van de werknemers uit Nmbrs®.

5. Download template: via deze knop kun je een template van de Excelsheet downloaden om je gegevens in te vullen.

Excelsheet

Vul de tab Werknemers in. Dit is de enige die wordt geïmporteerd, dus de overige tabs hoeven niet ingevuld te worden.

Zie dit artikel voor meer informatie over de gegevens die ingevuld dienen te worden.

Let op: 

  • het medewerkersnummer mag maximaal 10 cijfers bevatten; 
  • de gegevens na een lege rij of kolom worden tijdens het importeren of updaten niet meer overgenomen (zie voorbeeld hieronder):

Upload

Selecteer het te importeren bestand en klik op Upload:

 

Import

Klik op Import:

 

Info, Warnings & Errors

1. Info: laat zien welke informatie correct geïmporteerd is.

2. Warnings: deze gegevens zijn niet correct (ongeldig) en daarom niet geïmporteerd; de overige gegevens van de medewerker zijn wel geïmporteerd.

3. Errors: deze gegevens zijn fout en daarom niet geïmporteerd.

4. Klik op Sluiten.

Na de import

Na het importeren kun je de Excelsheet die je hebt geïmporteerd downloaden:

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk