Unit4 import converter

In dit artikel zullen wij stap voor stap uitleggen hoe je een bestand vanuit Unit4 kan omzetten naar een Nmbrs importbestand. 

Let op: De Unit4 Converter is geschikt voor de lokale Unit4 applicatie. Unit4 in een SaaS omgeving geeft geen toegang tot de database. Raadzaam is dan om bij Unit4 een backup van je database aan te vragen. Dit backup-bestand kun je dan op een eigen SQL-server zetten en deze database kun je dan gebruiken voor de converter.

Let op: Helaas hebben wij geen inzichten in de ontwikkelingen van onze concurrentie. Wij willen je dan ook adviseren om tijdig te starten met het testen van de converter. Wanneer blijkt dat de converter geupdate moet worden, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Je kan hiervoor een ticket indienen op onze support pagina. Onze developers zullen dit vervolgens met prioriteit oppakken, desondanks kan dit een week tot twee weken duren voordat de converter weer naar behoren werkt.

In dit artikel bespreken wij de volgende onderwerpen:

Download de Visma Nmbrs converter

In het onderstaande artikel leggen wij uit waar je de Nmbrs converter kan downloaden. Hierin wordt ook beschreven hoe je de converter kan installeren: 

Configureer de Visma Nmbrs converter

Configureer vervolgens de converter zodat deze geschikt is voor Unit4. Lees hier meer over het configureren van de converter. De gebruiker die je nodig hebt om toegang te kunnen krijgen, moet een gebruiker zijn met administrator rechten (lezen en schrijven) op de sql-database. Dit staat los van de rechten die je in Unit4 mogelijk hebt. Meestal is er een administrator login aanwezig die deze rechten heeft, we adviseren je deze te gebruiken.

Unit4 converter gebruiken

Hieronder zullen wij stap voor stap uitleggen wat je dient in te vullen en kan instellen binnen de converter:

  1. Open de converter
  2. Selecteer de bedrijven
  3. Koppel de looncodes
  4. Tabblad Export
  5. Exporteer
  6. Importeer in Nmbrs 

Open de Visma Nmbrs Converter.

?name=media_1322827476204.png

1. Selecteer Unit4.
2. Vul de naam van de server in.
3. Geef de gebruikersnaam.
4. Vul het wachtwoord in.
5. Klik op Load Databases.
6. Selecteer een database.
7. Klik op Save.

Selecteer de bedrijven

?name=media_1314709623072.png

1. Klik op Companies.
2. Selecteer de bedrijven die u wilt exporteren.
3. Klik op Looncomponents om looncomponenten te exporteren.

Koppel de looncodes

?name=media_1318837746330.png

1. Aan de linkerkant zie je de looncodes uit Unit4.
2. Aan de rechterkant zie je de looncodes van Visma Nmbrs.
3. Om een looncode uit Unit4 aan een looncode van Visma Nmbrs te koppelen, klik op Set looncode.

?name=media_1318838839079.png

1. Selecteer de looncode die bij de Unit4 looncode hoort die je net hebt aangeklikt.
2. Klik op Set looncomponent.

Tabblad export

?name=media_1318839160158.png

1. Hier zie je de gekoppelde looncode.
2. Klik op het tabblad Export om de bedrijven en looncodes te exporteren.

Exporteer

?name=media_1322837161956.png

1. Selecteer eventueel een uitdienst datum, om de werknemers die in dienst waren na deze datum te exporteren.
2. Kies er eventueel voor om de debiteurnummers te converteren.
3. Klik op Export.

?name=media_1314365558149.png

Sla de export op, vervolgens zal je onderstaand scherm zien wanneer de export is voltooid:

?name=media_1314365621949.png

Importeer in Visma Nmbrs

Vervolgens heb je de mogelijkheid om de gemaakte export te importeren in Visma Nmbrs. Zie het volgende artikel voor meer informatie hierover: Bedrijf importeren 

Let op: Alle datumvelden (bijv. Indienstdatum) moeten na het gebruik van de Converter in de importsheet nog omgezet worden naar het Europese datumformaat (dd - mm - jjjj), de Converter gebruikt standaard een Amerikaans datumformaat (jjjj-mm-dd).  

Beperkingen Unit4 Converter

  Tabblad Kolom Omschrijving Oplossing
1 Explorer (in Nmbrs®) Medewerkersniveau Brancheregelingen bij medewerkers staan allemaal aan. Op medewerkersniveau de brancheregelingen handmatig uitzetten.
2 Bedrijven DefaultBedrijfnr Niet alle instellingen worden overgenomen van een default bedrijf. Handmatig controleren en invoeren.
3 Werknemers CodeGeboorteland Wanneer deze niet is gevuld, komt standaard NL als geboorteland te staan. Nadat deze is geïmporteerd handmatig aanpassen op werknemersniveau.
4 Bedrijven EigenRisicoWGA Eigenrisicodrager WGA wordt niet geïmporteerd. Handmatig aanpassen op bedrijfsniveau.

Aanpassingen t.o.v. vorige versie

  Tabblad Kolom Omschrijving
1 LooncomponentenVast Looncomponenten Vaste looncomponenten worden geïmporteerd.
2 Functies  FunctieNaam Alleen functies worden geïmporteerd, geen opleidingen.
3  LooncomponentenVast & Var  Looncomponenten Inhoudingen worden geconverteerd naar een negatief bedrag.
4

Werknemers

Leaseauto De waarde en startdatum van de leaseauto worden geïmporteerd.

 

Welke gegevens worden er geconverteerd?

Zie hieronder per tabblad van de importsheet welke cellen er gevuld worden door de Converter:

Tabblad Debiteuren

Import Debiteurnr gevuld
Debiteur gegevens DebiteurNaam gevuld
  FactuurTAV   
  Telefoon gevuld
  Faxnr gevuld
  FactuurEmailadres gevuld
  Website gevuld
FactuurAdres FactuurAdres  
  FactuurHuisnummer  
  FactuurHuisnummerToev  
  FactuurPostcode  
  FactuurPlaats  
  FactuurProvStaat  
  FactuurCodeLand gevuld
Postadres PostAdres  
  PostHuisnummer  
  PostHuisnummerToev  
  PostPostcode  
  PostPlaats  
  PostCodeLand gevuld
Contactpersoon ContactNaam gevuld
  Contacttelefoonnr  
  ContactEmail gevuld
Bankrekening BankReknr gevuld
  BIC gevuld
  IBAN gevuld
  BankNaam  
  BankLand  
  Gironummer  
ServiceLevel ServiceLevel  
  StartPeriodeServicelevel  
  StartJaarServicelevel  
Tags TagNr1  
  TagNr2  
  TagNr3  
  TagNr4  
  TagNr5  
  TagNr6  
  TagNr7  
  TagNr8  
  TagNr9  
  TagNr10  
Opmerkingen Opmerking1  
  Opmerking2  
  Opmerking3  

Tabblad Bedrijven

Import Debiteurnr gevuld
Bedrijf gegevens Bedrijfnr gevuld
  Naam gevuld
  Telefoon gevuld
  Faxnr gevuld
  EmailAdres gevuld
  Website gevuld
  Loonmodel  
  Urenmodel  
  GrootboekRekSchema  
  DefaultBedrijfnr  
Adres Adres gevuld
  Huisnummer gevuld
  Huisnummertoev gevuld
  Postcode gevuld
  Plaats gevuld
  ProvStaat  
  CodeLand gevuld
Postadres PostAdres  
  PostHuisnummer  
  PostHuisnummertoev  
  PostPostcode  
  PostPlaats  
Contactpersoon ContactVoornaam  
  ContactAchternaam gevuld
  Contacttelefoonnr  
  ContactMobielnr  
  ContactEmail gevuld
Bankrekening BankReknr gevuld
  BIC gevuld
  IBAN gevuld
  BankNaam  
  BankPlaats  
  BankPostcode  
  BankTelefoon  
  BankAdres  
  BankLand  
  Gironummer  
LHNummer LHNummer gevuld
  LoonaangifteTijdvak gevuld
  AangifteInhoudingsplichtigeNaam gevuld
  AangifteContactPersoon gevuld
  Startperiode  
  Startjaar  
  AangifteContactTelefoon  
Periode Type PeriodeType gevuld
Fulltime rooster Ma gevuld
  Di gevuld
  Wo gevuld
  Do gevuld
  Vr gevuld
  Za gevuld
  Zo gevuld
  Ma2 gevuld
  Di2 gevuld
  Wo2 gevuld
  Do2 gevuld
  Vr2 gevuld
  Za2 gevuld
  Zo2 gevuld
  CalcMethUrenPeriode  
Fulltime rooster 2 Ma21  
  Di21  
  Wo21  
  Do21  
  Vr21  
  Za21  
  Zo21  
  Ma22  
  Di22  
  Wo22  
  Do22  
  Vr22  
  Za22  
  Zo22  
  CalcMethUrenPeriode2  
Svw instellingen CodeCAO gevuld
  Sector gevuld
  Risicogroep  
  EigenRisicoWGA  
  EigenRisicoWAO  
  EigenRisicoZW  
  PercWGAwg  
  PercWGAwn  
  PercWGAFlexWg  
  PercWGAFlexWn  
  PercZwWg  
Reserveringen ResVakGeldPerc  
  ResVakGeldPerPayment  
  ResVakGeldMin  
  Res2Perc  
  Res2PerPayment  
  Res3Perc  
  Res3PerPayment  
  Res4Perc  
  Res4PerPayment  
Boekhoudsoftware Boekhoudsoftware  
Autorun AutorunDag  
Verlof VerlofGroep1  
  VerlofSaldo1Omschrijving  
  VerlofSaldo1Fulltimesaldo  
  VerlofSaldo1Afronding  
  VerlofGroep2  
  VerlofSaldo2Omschrijving  
  VerlofSaldo2Fulltimesaldo  
  VerlofSaldo2Afronding  
Workflow Instellingen WorkflowInstellingennr  
Opmerkingen Opmerking1  
  Opmerking2  
  Opmerking3  

 

Tabblad Werknemers

Import Debiteurnr gevuld
  Bedrijfnr gevuld
Personalia Persnr gevuld
  Naam gevuld
  Voorletters gevuld
  Roepnaam gevuld
  Voornamen  
  Voorvoegsels gevuld
  BurgerlijkeStaat gevuld
  VoorvoegselsPartner gevuld
  NaamPartner gevuld
  NaamSamenstelling gevuld
  TituVoor  
  TituAchter  
  IdType gevuld
  IdNummer gevuld
  BSN gevuld
  TelefoonWerk  
  MobielWerk  
  TelefoonPrive  
  MobielPrive  
  Telefoonoverig  
  EmailWerk  
  EmailPrive  
  Geslacht gevuld
  Geboortedatum gevuld
  Geboorteplaats gevuld
  CodeGeboorteland gevuld
  CodeNationaliteit gevuld
Adres Postcode gevuld
  Adres gevuld
  Huisnummer gevuld
  Huisnummertoev gevuld
  Plaats gevuld
  Provincie  
  CodeLand gevuld
Contract Indienstdatum gevuld
  Uitdienstdatum gevuld
  CodeBepTd gevuld
  EindeContract gevuld
  AncienniteitsDatum gevuld
Dienstverband CodeFunctie gevuld
  CodeAfdeling gevuld
  CodeKostenplaats  
  ManagerNr  
Rooster NrRooster  
  ma gevuld
  di gevuld
  wo gevuld
  do gevuld
  vr gevuld
  za gevuld
  zo gevuld
  ma2 gevuld
  di2 gevuld
  wo2 gevuld
  do2 gevuld
  vr2 gevuld
  za2 gevuld
  zo2 gevuld
Salaris Stamsalaris gevuld
  BrutoSalarisPT  
  BrutoUurloon gevuld
  NettoSalarisIncLC  
  NettoSalarisExLC  
  NettoloonIncLC gevuld
  NettoloonExLC  
  Werkgeverslasten  
  SalaristabelNr  
  SalaristabelSchaalNr  
  SalaristabelTredeNr  
  SalaristabelPerVerh  
  SalaristabelJaarVerh  
  BrutoUurloon1  
  BrutoUurloon2  
  NettoUurloon1  
  NettoUurloon2  
Loonheffing Loonheffing gevuld
  Lhkorting gevuld
  Voordeelregel gevuld
  KleurTabel gevuld
  SoortInkomen gevuld
  SpecialeTabel  
  JaarLoonBT gevuld
  AfwPercBT  
  CodeAard gevuld
  CodeAfdr gevuld
Svw CodeZW gevuld
  CodeWW gevuld
  CodeWAO gevuld
  CodeZvw gevuld
  CodeIabZvw gevuld
  CodeCAO gevuld
  VolgnrInverh gevuld
  CodePremiekorting gevuld
  CodeInvlVpl gevuld
  CodeFsInd  
  Risicogroep gevuld
Bankrekening RekeningStandaard gevuld
  BICStandaard gevuld
  IBANStandaard gevuld
  Rekening2  
  BIC2  
  IBAN2  
Levensloop RekeningLevensloop  
  StartperiodeLevensloop  
  LevensloopBedrag  
Reserveringen SaldoVakantiegeld  
  VakantiegeldBetaalwijze  
Verlof VerlofSaldoVorige1  
  VerlofSaldoVorige2  
  VerlofSaldoVorige3  
  VerlofSaldoVorige4  
Leaseauto StartdatumLeaseautoWerknemer gevuld
  Cataloguswaarde gevuld
  Kenteken gevuld
  BijtellingReden  
  BijtellingPerc gevuld
  BijdragePriveGebruik  
  BijdrageNietAftrekbaar gevuld
Reiskosten Reisafstand  
Opmerkingen Opmerking1  
  Opmerking2  
  Opmerking3  

Tabblad Afdelingen

Import Debiteurnr gevuld
Afdeling CodeAfdeling gevuld
  AfdelingNaam gevuld

Tabblad Functies

Import Debiteurnr gevuld
Functie CodeFunctie gevuld
  FunctieNaam gevuld

Tabblad Kostenplaatsen

Import Debiteurnr gevuld
  Bedrijfnr gevuld
Kostenplaats CodeKostenplaats gevuld
  KostenplaatsNaam gevuld

Tabblad LooncomponentenVast

Import Debiteurnr gevuld
  Bedrijfnr gevuld
  Persnr gevuld
  Naam  
Looncomponenten PeriodeStart gevuld
  PeriodeEind gevuld
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes

Tabblad LooncomponentenVar

Import Debiteurnr gevuld
  Bedrijfnr gevuld
  Persnr gevuld
  Naam  
Looncomponenten Periode gevuld
  Dagen gevuld
  DagenVoorLC  
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes
  afhankelijk van geselecteerde looncodes afhankelijk van geselecteerde looncodes

Opmerkingen