Run Controle Meldingen

 

 

Waarschuwingen  

Waarschuwing   [001] Ontbrekend Loonheffingsnummer
Oorzaak Er is geen loonheffingsnummer ingevuld. 
Oplossing Het loonheffingsnummer kan je invullen in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing.
Waarschuwing  [002] Onjuist Loonheffingsnummer 
Oorzaak Het ingevulde loonheffingsnummer is niet correct is. 
Oplossing Vul het correcte loonheffingsnummer in, in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing.
Waarschuwing  [003] Ontbrekend Loonheffingaangifte contactpersoon
Oorzaak Op bedrijfsniveau bij Loonheffing dient een contactpersoon ingevoerd te worden, inclusief een telefoonnummer. Dit is een verplicht veld voor de Belastingdienst.
Oplossing Vul een contactpersoon inclusief telefoonnummer in, in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing. 
Waarschuwing  [004] Ontbrekend Loonheffingaangifte telefoonnummer
Oorzaak Op bedrijfsniveau bij Loonheffing dient een contactpersoon ingevoerd te worden, inclusief een telefoonnummer. Dit is een verplicht veld voor de Belastingdienst.
Oplossing Vul een contactpersoon inclusief telefoonnummer in, in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing. 
Waarschuwing  [005] Dubbel BSN
Oorzaak In een run zijn er een of meerdere medewerkers met hetzelfde BSN en IKV nummer meegegaan.  
Oplossing Zorg ervoor dat er niet meer dan een medewerker met hetzelfde BSN en IKV nummer in een het hetzelfde tijdvak meegaat in de loonrun.
Waarschuwing  [006] SVW gediff WGA Wn moet kleiner of gelijk zijn aan Wg
Oorzaak Waarschijnlijk is er een groter WGA % wn ingevuld dan % wg. Dit mag maar tot 50% voor de wn gaan.
Oplossing Zorg ervoor dat de SVW gediff WGA wn kleiner dan 50% is. Dit kan je aanpassen in het dashlet SVW tabel. Deze vind je op bedrijfsniveau, onder salarisinstellingen. 
Waarschuwing  [007] Kleine banenregeling toepassen staat uit
Oorzaak Dit betreft een regeling uit 2010/2011 en staat nu uit.
Oplossing Als de regeling moet worden toegepast in 2010/2011 kan de grondslag handmatig aangepast worden in het loonmodel met behulp van de grondslagen 10050 en 10051. 10051 kan gebruikt worden om 10050 in het master loonmodel op te heffen. Meer informatie over looncodes en het loonmodel.
Waarschuwing  [008] Ontbrekend Nationaliteit
Oorzaak De Nationaliteit is bij de medewerker personalia niet ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul de nationaliteit in bij de personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor informatie om dit op te lossen. 
Waarschuwing  [009] Ontbrekend Geboorteland
Oorzaak Het Geboorteland bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul het Geboorteland in bij de personalia van de betreffen de medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor informatie om dit op te lossen.
Waarschuwing  [010] Ontbrekend Geslacht 
Oorzaak Het Geslacht is bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul het Geslacht in bij de personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Waarschuwing  [011] Ontbrekend Jaarloon BT
Oorzaak Op medewerkerniveau in het dashlet Loonheffing is geen Jaarloon Bijzonder Tarief (BT) ingevuld. 
Oplossing Vul op medewerkerniveau in het dashlet  Loonheffing het Jaarloon BT in. Meer informatie over het BT.
Waarschuwing  [012] Bij inkomstenverhouding 17 moet de Invloed verzekeringsplicht op A, B of C staan "DGA / Vorige eigenaar / Familie DGA"
Oorzaak Bij inkomstenverhouding (IKV) 17, Directeur Grootaandeelhouder (DGA) is het vakje Invloed verzekeringsplicht niet correct ingevuld. 
Oplossing Zorg ervoor dat in het dashlet Medewerker SVW instellingen op medewerkerniveau het vakje Invloed verzekeringsplicht op A,B of C staat. 

Waarschuwing  [015] Bij Arbeidsverhouding 7 (Stagiair) moeten de sociale premies (waarschijnlijk) uit staan. WW,WAO/WIA
Oorzaak Bij een stagiair dient bij de kolom Medewerker SVW Settings de WW en de WAO/WIA uitgevinkt te worden.
Oplossing De optie kan op medewerker niveau in het dashlet Medewerker SVW Settings uitgevinkt worden. Meer informatie over het verlonen van een stagiair. 
Waarschuwing  [016] Bij Arbeidsverhouding 7 (Stagiair) moet een stagevergoeding ingevoerd worden
Oorzaak Bij een stagiair dient een stagevergoeding ingevoerd te worden. 
Oplossing Dit kan op medewerker niveau, onder Arbeidsvoorwaarden in het Dashlet Salaris. Meer informatie over het verlonen van een stagiair. 
Waarschuwing  [017] Ongeldig Volgnrinkomstenverhouding
Oorzaak Er is een ongeldig Inkomsten verhouding nummer (IKV) ingegeven.
Oplossing Vul het correcte nummer IKV in, dit doe je in het Dashlet Medewerker SVW Instellingen. 
Waarschuwing  [018] Datum aanvang inkomstenverhouding moet gelijk of groter dan de geboortedatum
Oorzaak Een medewerker -die in dat tijdvak wordt aangeleverd in de xml-, heeft een foutieve geboortedatum. Vaak is het geval dat er per ongeluk een indienst datum is ingevoerd of dat het jaartal op 2014 of 2015 staat.
Oplossing  Dit kunt u het snelst controleren door uit de NAW-lijst de geboortedata te controleren. U dient vervolgens een twk te maken om dit op te lossen en de loonaangifte opnieuw aan te maken.
Waarschuwing  [019] Minimumloon bruto salaris
Oorzaak Het bruto minimumloon van de medewerker zit onder het wettelijk bruto minimumloon.
De minimumloon run controle vindt voor medewerkers met een uurloon en/of netto verloningen plaats ná de run. Nmbrs kan dit niet vooraf controleren, omdat nog niet berekend is welke waarde er op L1000 komt te staan.
Oplossing Zorg ervoor dat het salaris van de medewerker boven het Bruto wettelijk minimumloon afhankelijk van leeftijd zit. Meer informatie over het salaris.
Waarschuwing  [020] Ontbrekend bankrekeningnummer 
Oorzaak Het IBAN is bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul het IBAN in bij het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Waarschuwing  [021] Ontbrekend adres Land
Oorzaak Het Land is bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul het Land in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Waarschuwing  [022] Ontbrekende adres plaats
Oorzaak Dit betekent dat de plaats bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul de plaats in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Waarschuwing  [023] Ontbrekende adres postcode
Oorzaak De postcode is bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul de postcode  in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Waarschuwing  [024] Ontbrekende adres straat 
Oorzaak De straat is bij het adres van de medewerker personalia niet ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul de straat in bij het dashlet  Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Waarschuwing  [025] Ontbrekende Levensloop Bankrekening
Oorzaak Op medewerkerniveau in het dashlet Spaarloon/Levensloop is wel een levensloop bedrag ingevuld maar geen bankrekening. 
Oplossing Vul op medewerkerniveau in het dashlet Spaarloon/Levensloop een bankrekening nummer bij Levensloop. 
Waarschuwing  [026] Ontbrekende Spaarloon Bankrekening
Oorzaak Op medewerkerniveau in het dashlet Spaarloon/Levensloop is wel een Spaarloon bedrag ingevuld maar geen bankrekening. 
Oplossing Vul op medewerkerniveau in het dashlet Spaarloon/Levensloop een bankrekening nummer bij Spaarloon. 
Waarschuwing [027] Combinatie soort inkomen met rooster is ongeldig
Oorzaak Als het soort inkomen juist is dan heeft de medewerker een foutief rooster. 
Oplossing Pas het rooster van de medewerker aan. Meer informatie over het rooster. 
Waarschuwing  [028] Automatische verhoging salaris laatste trede
Oorzaak De automatisch trede verhoging wordt verwerkt tijdens de run, dit is ook zichtbaar in de run controle.
Oplossing De automatische trede verhoging kan ook worden uitgezet op medewerker niveau, of op master instellingen bij de eigen gemaakte salaristabel. 
Waarschuwing  [029] Uurloon in combinatie met rooster
Oorzaak Er is een medewerker met een rooster en met een ingevuld uurloon.
Wanneer een medewerker vaste roosterdagen werkt is het niet gebruikelijk dat er een uurloon wordt geselecteerd. Wanneer er een uurloon is geselecteerd zal het uurloon maal de daadwerkelijk gewerkte uren worden berekend. Parttimers met een vast rooster zullen dan elke maand een ander salaris ontvangen.
Oplossing Om de medewerker wel elke maand hetzelfde salaris uit te betalen, kan een ander salaristype worden geselecteerd  zoals bruto salaris fulltime of parttime.
Mocht het selecteren van het uurloon wel het gewenste resultaat bieden, dan kan de melding worden genegeerd. Meer informatie over uurlonen en salaris.
Waarschuwing  [030] Ontbrekende Loonheffingaangifte inhoudingsplichtige
Oorzaak Op bedrijfsniveau bij Loonheffing dient een inhoudingsplichtige ingevoerd te worden.  Dit is een verplicht veld voor de Belastingdienst.
Oplossing Vul een inhoudingsplichtige in, in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing. 
Waarschuwing  [079] System message
Oorzaak Dit verschilt per system message. Meestal omdat er aanpassingen zijn geweest in het systeem. 
Oplossing Kijk bij Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten om te zien om welke aanpassingen het gaat. 
Waarschuwing  [119]Branche niet berekend
Oorzaak Er is geen medewerker rooster en er is wel een branche geselecteerd. 
Oplossing Medewerker rooster dient te worden ingevuld, als er niet is gewerkt rooster op 0 zetten. Dit kan op medewerker niveau in het Dashlet Rooster bij instellingen. Meer informatie over het rooster. 
Waarschuwing  [120] Minimum loon netto salaris en uurlonen
Oorzaak

Het netto minimumloon van de medewerker zit onder het wettelijk netto minimumloon.
De minimumloon run controle vindt voor medewerkers met een uurloon en/of netto verloningen plaats ná de run. Nmbrs kan dit niet vooraf controleren, omdat nog niet berekend is welke waarde er op L1000 komt te staan.

Daarnaast hebben we in het jaar 2015 een extra verloningsdag. Indien het fulltime rooster op bedrijfsniveau op 'gemiddeld' staat in plaats van 'werkelijk', dan kan het ook voorkomen dat er ná het runnen deze melding ontstaat.

Oplossing

Zorg ervoor dat het loon van de medewerker boven het netto wettelijk minimumloon (afhankelijk van leeftijd) zit.

In het geval het fulltime bedrijfsrooster op gemiddeld (calculatiemethode 1) staat, dan kan u de calculatiemethode aanpassen.

Waarschuwing  [121] Fout reservering op basis van einde periode
Oorzaak Deze reservering berekent de grondslag op basis van het salaris van de laatste periode die ingegeven is in de reservering. Dit type: op basis van einde periode, kan alleen geselecteerd worden wanneer er tijdens de gehele reserveringsperiode runs worden gedraaid. Dat is bij deze melding nu niet het geval. Meer informatie over reservering: op basis van einde periode
Oplossing Kies een andere betaalwijze of zorg dat alle runs zijn gedraaid. Meer informatie over reserveringen. 
Waarschuwing  [123] Bij gebruik van L5102 moet werknemer artiest zijn
Oorzaak De looncode van de Artiestenregeling: L5102 is gebruikt terwijl de arbeidsverhouding niet op Artiest staat. 
Oplossing Bij het gebruik van de artiestenregeling: L5102 moet de Aard arbeidsverhouding ook op Artiest staan. Dit dient bij het medewerker contract op 6: Musicus/Artiest te staan. Het huidige contract dient verwijderd te worden en een nieuw contract met de juiste Aard arbeidsverhouding dient in gegeven te worden. 
Waarschuwing          [124] Handmatig gebruik van L1000 
Oorzaak Handmatig gebruik van systeem Looncode 1000 wordt niet ondersteund. L1000 wordt altijd gegenereerd door het dashlet Salaris. Het is dus een 'systeemcode'.  Wanneer deze looncode L1000 ook in het loonmodel wordt geselecteerd om bijvoorbeeld als eenmalig looncomponent een berekening te corrigeren wordt deze melding veroorzaakt.
Oplossing Gebruik L1000 niet als eenmalige looncomponent. Zoek op het hoogste niveau instellingen bij systeem looncodes voor een relevante looncode. Meer informatie over looncodes en het loonmodel.
Waarschuwing  [135] Werknemer bereikt pensioengerechtigde leeftijd
Oorzaak Een werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en blijft werken maar is niet als een nieuwe werknemer met een nieuw nummer inkomstenverhouding in het systeem gezet.  
Oplossing Als een medewerker na de pensioengerechtigde leeftijd door blijft werken, dan dien je de medewerker de dag voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt uit dienst te melden. Vervolgens dien je een nieuwe medewerker aan te maken vanaf het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is.
Waarschuwing  [137] Branche niet actief voor huidig jaar. 
Oorzaak De toegepaste branche is niet actief in het huidige jaar. 
Oplossing Bij een eigen gemaakte branche: open de brancheregelingen en sla deze (na het aanpassen) per 2015 op.
Bij een systeem branche: deze worden door ons aangepast, voor een overzicht van de aangepaste brancheregelingen zie:
Waarschuwing  [142] Looncode 8930 niet meer toepasbaar vanaf 2014
Oorzaak Afdrachtsvermindering onderwijs wordt niet meer via de loonheffingen toegepast. In plaats van de afdrachtsvermindering onderwijs kan de werkgever een subsidieregeling praktijk leren aanvragen. Zie belastingdienst voor meer informatie.
Oplossing In Nmbrs® worden instellingen voor de afdrachtvermindering op medewerkerniveau vanaf 2014 niet meer gebruikt en deze zijn niet meer zichtbaar in dashlet loonheffingen. Als u op bedrijfsniveau L8930 Afdrachtvermindering onderwijs als vast looncomponent gebruikt, dan wordt in de jaarwissel wizard de laatste periode van 2013 als eindperiode ingesteld.
Gebruik Looncode 8930 niet. 
Waarschuwing  [146] Journaalposten bevatten een verschil
Oorzaak De journaalposten bevatten een verschil of verschillen. 
Oplossing Lees in dit artikel hoe je fouten/verschillen opspoort in journaalposten. 
Waarschuwing  [151] Werknemer loonheffing tijdvak wijkt af van bedrijf periodetype.
Oorzaak Tijdvak van het bedrijf is niet gelijk aan de tijdvak van een medewerker. 
Oplossing Pas het Tijdvak bij de medewerker aan, bij Loonheffingen onder Salarisinstellingen. Het tijdvak van een bedrijf kan niet worden aangepast. Deze dient opnieuw te worden aangemaakt. 
Waarschuwing  [152] Reservering elke periode tegen tabel
Oorzaak De optie "Uitbetaling elke periode belast tegen Tabel" is bij de reserving niet aangevinkt. (Als een nieuwe reservering wordt aangemaakt staat deze optie automatisch aangevinkt)
Oplossing Is dit niet gewenst kan dit op bedrijfsniveau bij de reservering het vinkje worden uitgezet bij de optie "Uitbetaling elke periode belast tegen Tabel". Meer informatie over Reserveringen.
Waarschuwing  [155] Reservering periodes beslaan niet 1 jaar
Oorzaak De reservering beslaat geen volledig jaar. Omdat dit wel wordt geadviseerd verschijnt deze melding. Het kan zijn dat bij het implementeren van de klant in Nmbrs deze instellingen niet juist zijn ingericht. Er is bijvoorbeeld gekozen voor een andere betaalwijze en/of een verkeerde referteperiode.
Oplossing Om dit te corrigeren kan alsnog een TWK worden gemaakt om deze instellingen juist te krijgen. Wij adviseren dit zelfs! De reservering wordt namelijk elk jaar automatisch aangemaakt met dezelfde instellingen voor het jaar erop. Meer informatie over het vakantiegeld instellen als deze niet goed is ingericht.

 

 

 

 

 

Foutmeldingen  

Fout  [31] Ontbrekende SVW instellingen
Oorzaak De SVW instellingen ontbreken. 
Oplossing Vul de ontbrekende instellingen in. Dit kan in het Dashlet SVW instellingen op bedrijfsniveau onder salarisinstellingen, SVW Tabel.  
Fout  [32] Ongeldige CAO Code 
Oorzaak De ingegeven CAO code is  niet geldig. 
Oplossing Als je onder een CAO valt zul je de correcte CAO code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het Dashlet SVW instellingen op bedrijfsniveau onder salarisinstellingen, SVW Tabel. 
Fout  [33] Ongeldige Sector Code
Oorzaak De ingegeven Sector Code is niet geldig. 
Oplossing Als je onder een CAO valt zul je de correcte Sector code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het Dashlet SVW instellingen op bedrijfsniveau onder salarisinstellingen, SVW Tabel. 
Fout  [34] Ongeldige Sector risicogroep Code
Oorzaak De ingegeven Sector risicogroep Code is niet geldig. 
Oplossing Als je onder een CAO valt, zul je de correcte Sector risicogroep Code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het Dashlet SVW instellingen op bedrijfsniveau onder salarisinstellingen, SVW Tabel. 
Fout  [35]  SVW gediff WGA Wn moet kleiner of gelijk zijn aan Wg
Oorzaak Waarschijnlijk is er een groter WGA % wn ingevuld dan % wg. Dit mag maar tot 50% voor de wn gaan.
Oplossing Zorg ervoor dat de SVW gediff WGA wn kleiner dan 50% is. Dit kan je aanpassen in het dashlet SVW tabel. Deze vind je op bedrijfsniveau, onder salarisinstellingen
Fout  [36] Ontbrekend bedrijf fulltime rooster
Oorzaak Er is geen fulltime rooster op bedrijfsniveau ingegeven. 
Oplossing Voor salarisverwerking dient altijd een rooster op bedrijfsniveau te zijn ingegeven. Dit kunnen tot maximaal vier fulltime roosters zijn. Meer informatie over het rooster. 
Fout  [37] Onbekend
Oorzaak Niet alle medewerker gegevens zijn opgegeven. 
Oplossing Per datum indienst dienen er gegevens te worden vastgelegd bij de medewerker. Het gaat hier om; Medewerker SVW instellingen, Medewerker Loonheffing instellingen, Rooster, Salaris. Ook als medewerker niet in de indienstperiode wordt verloond, is dit alsnog benodigd.
Fout  [38] Ontbrekende geboortedatum
Oorzaak De geboortedatum is bij de medewerker personalia niet ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul de geboortedatum in bij de personalia van de betreffen de medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor informatie om dit op te lossen.
Fout  Fout  [39] Ongeldig BSN 
Oorzaak Het ingegeven BSN is niet geldig. 
Oplossing Vul het correcte BSN in bij de personalia van de betreffende medewerker. 
Fout  [40]  Als de medewerker het BSN niet heeft dan moet de speciale tabel 221, 224, 225, 940 of 999
Oorzaak Als er bij de medewerker geen BSN is ingevuld dan moeten een van de opties van de speciale tabel zijn gekozen. 
Oplossing Als er bij de medewerker geen BSN moet/kan worden ingevuld kies dan een van de volgende opties: Buitenlandse artiesten of beroepssporters (221), Buitenlandse artiesten gezelschappen en sportploegen (224), Buitenlandse beroepssporters met een verlaagd tarief o.g.v min. besluit (225), 52%-tarief in verband met anonieme werknemers (940), Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast (999). Dit kan bij de Medewerker Loonheffing Instellingen, onder Salaris instellingen op medewerker niveau. 
Fout  [41] Ontbrekend Personeelsnummer 
Oorzaak Er is geen Personeelsnummer ingevuld bij de medewerker Personalia. 
Oplossing Vul het Personeelsnummer in op medewerker niveau bij Personalia. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Fout  [42] Ontbrekende Achternaam
Oorzaak Er is geen achternaam ingevuld bij de medewerker Personalia. 
Oplossing Vul de achternaam van de medewerker in op medewerker niveau bij Personalia. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Fout  [43] Ontbrekende Kleur Tabel 
Oorzaak Er is niet gekozen voor een tabel kleur waartegen te medewerker moet worden verloond. 
Oplossing Kies voor de groene of witte tabel in het Dashlet Medewerker Loonheffing Instellingen op medewerker niveau onder salarisinstellingen. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Fout  [44] Ontbrekend Soort Inkomen  
Oorzaak Er is geen Soort Inkomen ingevuld die van toepassing is bij de medewerker. 
Oplossing Kies een van de opties bij het Soort Inkomen, die op deze medewerker van toepassing is. Ga naar het Dashlet Medewerker Loonheffing Instellingen op medewerker niveau onder salarisinstellingen.  Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Fout  [45] Bij Inkomstenverhouding 17 moeten de premies uit staan
Oorzaak Bij inkomstenverhouding (IKV) 17, Directeur Grootaandeelhouder (DGA) moeten de premies uit staan. 
Oplossing De optie kan op medewerker niveau bij de SVW instellingen worden uitgezet. Ga naar dashlet Medewerker SVW Instellingen en vink de werknemersverzekeringen uit (ZW, WW en de WAO/ WIA).
Fout  [47]  Medewerker hoort bij andere sector dan bedrijf
Oorzaak De sector van de medewerker en het bedrijf komen niet overeen. 
Oplossing Medewerkers zijn waarschijnlijk geïmporteerd. Risicogroep kan dan in sommige gevallen, na het importeren, verkeerd worden opgeslagen. Dit is op te lossen door bij de betreffende medewerker(s) het dashlet Medewerker SVW Instellingen te bewerken en direct op te slaan. Er hoeft geen aanpassing te worden gedaan!
Fout  [50] Ontbrekende CAO Code 
Oorzaak Er is geen CAO code ingevuld.
Oplossing Als je onder een CAO valt, zul je de correcte CAO code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het dashlet Medewerker SVW  instellingen op medewerker niveau. 
Fout  [51] Ontbrekende Zvw Code
Oorzaak Er is geen Zvw Code ingegeven.
Oplossing Vul de Zvw Code (Zvw (Zorgverzekeringswet)) in. Dit kan in het dashlet Medewerker SVW instellingen op medewerker niveau. 
Fout  [52] Ontbrekende Sector risicogroep
Oorzaak Er is geen Sector risicogroep gekozen.
Oplossing Als je onder een CAO valt zul je de correcte Sector risicogroep Code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het dashlet Medewerker SVW  instellingen op medewerker niveau. 
Fout  [53] Ontbrekend Contract
Oorzaak Er is geen contract bij de medewerker aanwezig. Deze kan nooit zijn ingegeven of het voorgaande contract kan zijn verlopen. 
Oplossing Maak een contract aan bij de medewerker. Klik hier voor informatie hoe een (nieuw) contract aan te maken.  
Fout  [54] Ontbrekend adres
Oorzaak Er is geen adres bij de medewerker personalia ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. 
Oplossing Vul de straat in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen.
Fout  [55] Urencode 2100 in combinatie met rooster 
Oorzaak Er is een medewerker met een rooster waarbij de Urencode 2100 "Gewerkte Uren" is gebruikt. Deze urencode kan alleen voor oproepkrachten worden gebruikt.
Oplossing Indien het rooster opzettelijk is gebruikt, maak dan geen gebruik van Urencode 2100 maar een van de andere Urencodes.  Waarschijnlijk is het de bedoeling om extra uren te verlonen, gebruik in dat geval urencode 2190 voor uitbetaling extra uren parttimers. 
Fout  [56]  Bij gebruik van Urencode 2100 moeten dagen worden ingevuld
Oorzaak Er is bij een medewerker Urencode 2100 van toepassing maar er zijn geen dagen ingevuld. Meer informatie over uurlonen en salaris.
Oplossing Vul dagen in bij de medewerker waardoor Urencode 2100 kan worden berekend. Meer informatie over ingeven van mutaties. 
Fout  [57]  Ontbrekende Bankrekening 3 (Loonbeslag 5798)
Oorzaak Er wordt gebruik gemaakt van Looncode 5798: Inhouding Loonbeslag (per bank 3). Het loonbeslag bedrag moet van Bankrekening 3 van de  medewerker worden ingehouden, maar deze is niet ingevuld.   
Oplossing Kies een andere looncode met een andere grondslag/rekeningnummer of vul het rekeningnummer in bij het Dashlet Bankrekening op medewerkerniveau bij Personalia. Meer informatie over het loonbeslag.
Fout  [58]  Ontbrekende Bankrekening 4 (Loonbeslag 5799)
Oorzaak Er wordt gebruik gemaakt van Looncode 5799: Inhouding Loonbeslag (per bank 4). Het loonbeslag bedrag moet van Bankrekening 4 van de  medewerker worden ingehouden, maar deze is niet ingevuld.  
Oplossing Kies een andere looncode met een andere grondslag/rekeningnummer of vul het rekeningnummer in bij het Dashlet Bankrekening op medewerkerniveau bij Personalia. Meer informatie over het loonbeslag.
Fout  [59]  Ontbrekende Bankrekening 5 (Loonbeslag 5800)
Oorzaak Er wordt gebruik gemaakt van Looncode 5800: Inhouding Loonbeslag (per bank 5). Het loonbeslag bedrag moet van Bankrekening 5 van de  medewerker worden ingehouden, maar deze is niet ingevuld.  
Oplossing Kies een andere looncode met een andere grondslag/rekeningnummer of vul het rekeningnummer in bij het Dashlet Bankrekening op medewerkerniveau bij Personalia. Meer informatie over het loonbeslag.
Fout  [60]  Ontbrekende Bankrekening 1 (L5901)
Oorzaak Er wordt gebruikt gemaakt van Looncode 5901: Per bankrekening 1. Deze looncode wordt gebruikt om een bedrag in te voeren bij de medewerker dat naar bankrekening 1 overgemaakt moet worden. 
Oplossing Vul in het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker bankrekening 1 in. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. 
Fout  [61]  Ontbrekende Bankrekening 2 (L5902)
Oorzaak Er wordt gebruikt gemaakt van Looncode 5902: Per bankrekening 2. Deze looncode wordt gebruikt om een bedrag in te voeren bij de medewerker dat naar bankrekening 2 overgemaakt moet worden.
Oplossing Vul in het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker bankrekening 2 in. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. 
Fout  [62]  Ontbrekende Bankrekening 3 (L5903)
Oorzaak Er wordt gebruikt gemaakt van Looncode 5903: Per bankrekening 3. Deze looncode wordt gebruikt om een bedrag in te voeren bij de medewerker dat naar bankrekening 3 overgemaakt moet worden.
Oplossing Vul in het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker bankrekening 3 in. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. 
Fout  [63]  Ontbrekende Bankrekening 4 (L5904)
Oorzaak Er wordt gebruikt gemaakt van Looncode 5904: Per bankrekening 4. Deze looncode wordt gebruikt om een bedrag in te voeren bij de medewerker dat naar bankrekening 4 overgemaakt moet worden.
Oplossing Vul in het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker bankrekening 4 in. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. 
Fout  [64]  Ontbrekende Bankrekening 5 (L5905)
Oorzaak Er wordt gebruikt gemaakt van Looncode 5905: Per bankrekening 5. Deze looncode wordt gebruikt om een bedrag in te voeren bij de medewerker dat  Door op deze Looncode een bedrag in te voeren bij de medewerker dat naar bankrekening 5 overgemaakt moet worden. 
Oplossing Vul in het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker bankrekening 5 in. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. 
Fout  [65] Ongeldige dagen / tijdvak
Oorzaak Waarschijnlijk betreft het een uurloner (medewerker zonder rooster) waarbij wel uren zijn ingegeven maar geen dagen. Of er zijn dagen ingegeven bij een werknemer met een rooster.
Oplossing Dit kan via mutaties. Meer informatie over ingeven van mutaties.  Deze dagen kun je ook ingeven / verwijderen bij het dashlet "extra uren/dagen". Meer informatie over het verwerken van Uurloners. 
Fout  [66] Ongeldige dagen / uren 
Oorzaak Waarschijnlijk betreft het een uurloner (medewerker zonder rooster) waarbij wel uren zijn ingegeven maar geen dagen. 
Oplossing Dit kan via mutaties. Meer informatie over ingeven van mutaties.  Deze dagen kun je ook ingeven bij het dashlet "extra uren/dagen". Meer informatie over het verwerken van Uurloners. 
Fout  [69]  Hoofdmedewerker van het dubbel dienstverband is uitdienst
Oorzaak Dubbel dienstverband 2(DVB2) kan niet bestaan zonder de hoofdmedewerker: DVB1.
Oplossing Als het eerste dienstverband van de werknemer eindigt, dan dient DVB1 ingericht te worden als DVB2. Daarna kan DVB2 beëindigd worden. Meer informatie over het Dubbel dienstverband. 
Fout  [72]  Leaseauto reden geen bijtelling 7 is alleen geldig vanaf 2012
Oorzaak Wanneer reden 7 (Werknemer heeft verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto Belastingdienst) is opgegeven als reden geen bijtelling vóór 2012. Voor 2012 was deze regeling nog niet ingevoerd. 
Oplossing Kies voor een ander optie in het Auto v/d Zaak dashlet onder Arbeidsvoorwaarden op medewerker niveau. Meer informatie over de Auto v/d Zaak. 
Fout  [73] Bij speciale tabel 5 moet Zvw code A
Oorzaak Als er bij de loonheffing instellingen de speciale tabel op 5 (B/H werknemer) staat en in de Zvw code niet op A staat.  
Oplossing Binnen de loonheffing instellingen op werknemersniveau kan een Speciale tabel worden gekozen indien deze van toepassing is. Bij de speciale tabel 5(B/H werknemer) dient de Zvw code op A te staan: Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook niet verzekerd is voor WIz.  De Zvw code staat bij de Medewerker Svw Instellingen. Meer informatie over de speciale tabellen.
Fout  [74] Als ZVW code A is geselecteerd, dan dient ook een speciale tabel geselecteerd te worden
Oorzaak Als bij de medewerker Svw Instellingen de ZVW code A is geselecteerd en bij de Loonheffing instellingen de speciale tabel niet op 5 (B/H werknemer) staat. 
Oplossing Binnen de loonheffing instellingen op werknemersniveau kan een Speciale tabel worden gekozen indien deze van toepassing is. Bij de speciale tabel 5(B/H werknemer) dient de Zvw code op A te staan: Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook niet verzekerd is voor WIz.  De Zvw code staat bij de Medewerker Svw Instellingen. Meer informatie over de speciale tabellen.
Fout  [81] Ongeldige uren bedrijfsrooster
Oorzaak Als er een rooster zonder uren is ingevuld, hetgeen niet mogelijk is, een bedrijfsrooster moet altijd gevuld zijn.
Oplossing Vul het fulltime bedrijfrooster, welke binnen de CAO van toepassing is.  Meer informatie over het rooster. 
Fout  [82] Datum uitdienst moet na datum indienst zijn
Oorzaak De datum uitdienst van de medewerker is ingevuld voor de datum indienst, hetgeen niet mogelijk is. 
Oplossing Verwijder de uitdienstdatum door middel van het kruisje achter het dienstverband en vul de juiste uitdienst datum in. 
Fout  [123] Bij het gebruik van looncode 5102 (onkosten artiestenregeling) moet speciale tabel 220, 221, 224, 225 of 940 geselecteerd zijn
Oorzaak De looncode van de Artiestenregeling: L5102 is gebruikt terwijl bij de speciale tabel geen van de opties: 220, 221, 224, 225, 940 is gekozen.
Oplossing Bij het gebruik van de artiestenregeling: L5102 moet bij de speciale tabel in het dashlet loonheffing op medeweker niveau, optie 220, 221, 224, 225 of 940 aan staan.  Meer informatie over de Artiestenregeling.
Fout  [125] Looncode 7710 kan niet gebruikt worden als de werknemer geen reservering 1 heeft
Oorzaak Looncode 7710: Uitbetaling reservering 1 kan niet gebruikt worden als de werknemer geen reservering 1 heeft.
Oplossing Richt reservering 1 in. Meer informatie over reserveringen. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. 
Fout  [126] Looncode 7720 kan niet gebruikt worden als de werknemer geen reservering 2 heeft
Oorzaak Looncode 7720: Uitbetaling reservering 2 kan niet gebruikt worden als de werknemer geen reservering 2 heeft.
Oplossing Richt reservering 2 in. Meer informatie over reserveringen. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes.
Fout  [127] Looncode 7730 kan niet gebruikt worden als de werknemer geen reservering 3 heeft
Oorzaak Looncode 7730: Uitbetaling reservering 3 kan niet gebruikt worden als de werknemer geen reservering 3 heeft.
Oplossing Richt reservering 3 in. Meer informatie over reserveringen. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes.
Fout  [128] Looncode 7740 kan niet gebruikt worden als de werknemer geen reservering 4 heeft
Oorzaak Looncode 7740: Uitbetaling reservering 4 kan niet gebruikt worden als de werknemer geen reservering 4 heeft.
Oplossing Richt reservering 4 in. Meer informatie over reserveringen. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes.
Fout  [129] Reservering fout berekend door netto salaris zonder uren gewerkt
Oorzaak   
Oplossing  
Fout  [130] Aard arbeidsverhouding 5 (dienstplichtig militair) kan niet toegepast worden 
Oorzaak De code aard arbeidsverhouding 5 (dienstplichtig militair) mag niet meer gebruikt worden. Op het moment dat dit bekend werd, was het te laat om de aangifte loonheffingen nog aan te passen. Daarom staat de code nog wel in de aangifte 2013
Oplossing  Geen oplossing van toepassing
Fout  [131]  De Zvw Code staat op M "Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief", dus moet de IAB ZVW op 2 of 3 staan "Verlaagd tarief"
Oorzaak De Zvw Code staat op M "Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief", en de Inkomsten Afhankelijke bijdrage Zvw (IAB ZVW) staat niet op 2 of 3: "Verlaagd tarief"
Oplossing Als de Zvw Code correct op M staat kies dan ook voor de Inkomsten Afhankelijke bijdrage Zvw Code  2 of 3: Verlaagd tarief. Dit kan je op medewerker niveau bij de SVW instellingen instellen. 
Fout  [132] De Zvw Code staat op K "Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief", dus moet de IAB ZVW op 1 staan "hoog tarief"
Oorzaak De Zvw Code staat op K "Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief", en de Inkomsten Afhankelijke bijdrage Zvw (IAB ZVW) staat niet op 1: "hoog tarief. 
Oplossing Als de Zvw Code correct op K staat kies dan ook voor de Inkomsten Afhankelijke bijdrage Zvw Code 1:Normaal tarief. Dit kan je op medewerker niveau bij de SVW instellingen.
Fout  [133] Bij inkomstenverhouding 17 moet de Zvw (Zorgverzekeringswet) Code op M "Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief"
Oorzaak Bij inkomstenverhouding 17: Directeur Grootaandeelhouder (DGA) staat de Zvw (Zorgverzekeringswet) Code niet op M "Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief" 
Oplossing Als de inkomstenverhouding correct op 17: Directeur Grootaandeelhouder (DGA) staat, kies dan ook bij de Zvw (Zorgverzekeringswet) Code: M "Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief". 
Fout  [136] Geen recht op tijdelijke heffingskorting  
Oorzaak Deze medewerker heeft geen recht op tijdelijke heffingskorting:
In 2013, 2014 en 2015 bestaat een tijdelijke heffingskorting voor medewerkers die een prepensioen, VUT, en dergelijke uitgekeerd krijgen. Deze medewerkers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden om recht te hebben op de tijdelijke heffingskorting:
  1. jonger dan de pensioenleeftijd (2013: 65 jaar 1 maand),
  2. Zvw bijdrage over de uitkering,
  3. niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en
  4. groene tabel.
  5. De tijdelijke heffingskorting stelt u handmatig in op medewerkersniveau, dashlet loonheffingen. Daar staan 2 nieuwe opties:
  6. Tijdelijke heffingskorting recht. De eerste optie gebruikt u als de werknemer voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden (1 t/m 4). In de loonaangifte wordt dan aangegeven dat deze werknemer recht heeft op de tijdelijke heffingskorting. Als de medewerker niet voldoet aan de voorwaarden dan komt deze foutmelding op. 
  7. Tijdelijke heffingskorting toepassen. De tweede optie gebruikt u als de werknemer de tijdelijke heffingskorting ook daadwerkelijk laat toepassen. Hierdoor wordt de heffingskorting in de loonberekening toegepast. De tijdelijke heffingskorting mag slechts bij 1 werkgever toegepast worden.
Oplossing Als er geen recht is op de tijdelijke heffingskorting dan kan deze ook niet worden toegepast in de tweede optie (oorzaak: stap 7). Om deze melding niet meer te krijgen zet het vinkje van tijdelijk heffingskorting recht uit, zet op medewerkerniveau, dashlet loonheffingen.
Fout  [139] Afdrachtsvermindering ongeldig vanaf 2013
Oorzaak Afdrachtsverminderingen voormalig werkloze met scholing tot startkwalificatieniveau en verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer (opties 5, 9 en 10) is vanaf 2013 verwijderd. 
Oplossing Wanneer de Jaarwissel niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij het nabouwen, moet dit handmatig worden aangepast. Dit kan op medewerkerniveau, dashlet loonheffingen, afdrachtsvermindering opties 5 en 9 uit zetten. 
Fout  [140]  Zvw code C, D, E of F geselecteerd
Oorzaak Zvw codes C, D, E en F kunnen vanaf 2013 niet meer gebruikt worden.
Oplossing Oude Zvw codes C, D, E en F worden omgezet naar K, L, M en N. Dit kan in het dashlet medewerker SVW instellingen, op medewerkerniveau onder Loonheffingen. 
Fout  [141] Sector 99 in combinatie met werknemers verzekerd voor werknemersverzekeringen
Oorzaak Sector 99 (Geen Sector) kan niet gebruikt worden bij werknemers die zijn verzekerd voor werknemersverzekeringen.
Oplossing Kies een sector in het Dashlet SVW tabel onder Salarisinstellingen op bedrijfsniveau. Meer informatie over de SVW tabel. Of pas de verzekeringssituatie voor de medewerker aan via het dashlet medewerker SVW Instellingen onder Loonheffing op medewerkerniveau. 
Fout  [147]  Bedrijf periodetype maand in combinatie met loonaangifte periodetype 4-weken wordt niet ondersteund
Oorzaak Tijdvak van het bedrijf is maand en van de loonaangifte vier weken. 
Oplossing Wanneer je per ongeluk een nieuw bedrijf hebt aangemaakt met een verkeerd tijdvak, is het niet mogelijk om deze aan te passen. Je dient een nieuw bedrijf aan te maken. Dit kan makkelijk door de import /export module te gebruiken, een export te maken van het 'foutieve' bedrijf en het tijdvak in de export aan te passen. Let op: ontkoppel het loonheffingsnummer voordat je het 'verkeerde' bedrijf onzichtbaar maakt of verwijderd! Dit brengt dan later in het juiste bedrijf geen problemen met het aanmaken van een loonaangifte.
Fout  [150]  Werknemer geen bijdrage Zvw
Oorzaak De medewerker heeft geen bijdrage Zvw aanstaan.
Oplossing Als dit wel gewenst is selecteer dit dan in het dashlet Medewerker Svw Instellingen op medewerker niveau onder loonheffing bij salarisinstellingen. 
Fout  [154]  2 of meer IPAP-regels
Oorzaak Werknemer heeft 2 of meer IPAP-brancheregels en dit is niet toegestaan. 
Oplossing Zet behalve 1 IPAP-brancheregel de andere IPAP regels uit op medewerkerniveau in het Dashlet Medewerker Brancheregelingen en/of op bedrijfsniveau in het Dashlet Brancheregelingen onder Salarisinstellingen. 
Fout  [159] Eindheffing looncodes L5601 en L5607 zijn niet geldig vanaf 2015 
Oorzaak De Eindheffing looncodes L5601 en L5607 zijn niet geldig vanaf 2015 en wel in gebruik. 
Oplossing Verwijder de looncodes L5601/L5607 op bedrijfsniveau. Bij bedrijf Looncomponenten onder Loonopdracht bij Instellingen.  Meer informatie over looncodes en het loonmodel. 
Fout  [160]  Medewerker invloed verzekeringsplicht C is vanaf 2015 niet meer geldig. Vanaf 2015 gebruikt u optie 0 
Oorzaak Medewerker invloed verzekeringsplicht C is vanaf 2015 niet meer geldig en staat bij de medewerker wel aangevinkt.
Oplossing Vanaf 2015 gebruik je in plaats van C de optie 0: Geen invloed. Verander deze code in het dashlet Medewerker Svw Instellingen op medewerker niveau onder loonheffing bij salarisinstellingen. 
Fout  [161]  Als een werknemer een ontslaguitkering ontvangt, dan moet deze op een nieuwe inkomenstenverhouding (nieuw Num IV) met soort inkomen 62 en groene tabel ingevoerd worden 
Oorzaak Een medewerker ontvangt een ontslaguitkering, maar is niet met een nieuw ikv nummer, met soort inkomen 62 en groene tabel ingevoerd. 
Oplossing Maak een nieuwe medewerker aan met nieuw ikv nummer met soort inkomen 62 tegen de groene tabel. Meer informatie over ontslagrecht.
Fout  [162]  Eindheffing looncodes L5600, L5605, L5606, L5625, L5626, L5630, L5640 en L5650 zijn niet geldig vanaf 2015
Oorzaak Eindheffing looncodes L5600, L5605, L5606, L5625, L5626, L5630, L5640 en L5650 zijn niet geldig vanaf 2015 en wel in gebruik. 
Oplossing Verwijder de looncodes L5600, L5605, L5606, L5625, L5626, L5630, L5640 en L5650 op medewerker niveau.  Meer informatie over looncodes en het loonmodel.
Fout  [163] Als een werknemer soort inkomen 21 of hoger heeft, selecteer dan CAO 9999 of de bedrijfswaarde 
Oorzaak Dit gebeurt wanneer een medewerker niet meer in dienst is, soort inkomen 21 of hoger heeft en er wel nog een CAO code op medewerker en/of bedrijfsniveau ingegeven staat. 
Oplossing Selecteer CAO code 9999: Geen reguliere Cao van toepassing. Dit kan op medewerker niveau in het dashlet medewerker SVW instellingen, op medewerkerniveau onder Loonheffingen. 
Fout  [164] Als een werknemer soort inkomen 17 of 21 of hoger heeft, selecteer dan aard arbeidsverhouding 1 
Oorzaak Dit gebeurt wanneer een werknemer soort inkomen 17 of 21 of hoger heeft en de aard arbeidsverhouding staat niet op 1: Arbeidsovereenkomst staat.
Oplossing Als een werknemer soort inkomen 17 of 21 of hoger heeft, selecteer dan aard arbeidsverhouding 1: Arbeidsovereenkomst. Dit kan door een nieuw contract toe te voegen in het dashlet dienstverband op medewerker niveau. Lees hier hoe je een contract moet toevoegen. 
Fout  [165] Als een werknemer soort inkomen 18 heeft, selecteer dan aard arbeidsverhouding 18 
Oorzaak Dit gebeurt wanneer een werknemer soort inkomen 18 heeft en de aard arbeidsverhouding 18: Publiekrechtelijke aanstelling niet geselecteerd staat.  
Oplossing Als een werknemer soort inkomen 18:  heeft, selecteer dan aard arbeidsverhouding 18: Publiekrechtelijke aanstelling. Dit kan door een nieuw contract toe te voegen in het dashlet dienstverband op medewerker niveau. Lees hier hoe je een contract moet toevoegen. 
Fout  [166]  Medewerker aard arbeidsverhouding 19 is vanaf 2015 niet meer geldig 
Oorzaak Medewerker aard arbeidsverhouding 19: ontslag uitkering is vanaf 2015 niet meer geldig.
Oplossing Als een medewerker aard arbeidsverhouding 19: ontslag uitkering heeft kies dan een andere arbeidsverhouding vanaf 2015. Dit kan door een nieuw contract toe te voegen in het dashlet dienstverband op medewerker niveau. Lees hier hoe je een contract moet toevoegen. Meer informatie over ontslag/transitievergoeding.
Fout  [167]   Bedrijf heeft geen werkkostenregeling instellingen
Oorzaak De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. 
Oplossing De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die behoren tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
Er zijn in Nmbrs® vijf berekeningsmethoden voor werkkosten. Twee zijn op basis van het werkelijke fiscaalloon en drie op basis van het geschatte (ingegeven) fiscaalloon. Meer informatie over (inrichting van) de werkkostenregeling. 
Fout  [168]  Ongeldige uren bedrijfsrooster
Oorzaak Als er een rooster zonder uren is ingevuld, hetgeen niet mogelijk is, een bedrijfsrooster moet altijd gevuld zijn.
Oplossing Dit rooster moet via de historie worden verwijderd, vervolgens kan het correcte rooster worden toegevoegd.  Meer informatie over het rooster
Fout  [169]  Invoer op L8235 werkt alleen in periode 1 en in bedrijf eindperiode
Oorzaak Invoer van L8235: Eindafrekening WKR kan alleen in periode 1 en in de laatste/eind periode van het bedrijf worden ingevoerd en niet in een ander tijdvak. 
Deze eindheffing voor de WKR gaat in januari 2016 mee in de loonaangifte.
Deze zullen we net zo koppelen in het grootboekrekeningschema als het reeds aanwezige looncomponent "8233 Eindheff. Werkkostenregeling". L8235 is een ander looncomponent dan de tussentijdse betalingen van de eindheffing WKR 8233 Eindheff. Werkkostenregeling.
Oplossing Voer L8235 alleen in de eerste of laatste periode van het bedrijf in. Meer informatie over de werkkostenregeling. 
Fout  [170]  Uurloner + looncode die L1000 verlaagt
Oorzaak Wanneer een rooster op nul staat en er een uurloon is ingevoerd en er urencodes zijn gebruikt zonder dat er "uurloner" achter staat. 
Oplossing Wanneer je met uurloners werkt, dan dien je te allen tijde te werken met de urensoorten waar ook achter staat 'Uurloner'.  Lees hier hoe je Uurloners dienst te verwerken. 

 

Fout  [171]  Werknemer voldoet niet aan de leeftijd eisen van de premiekorting jongere werknemer
Oorzaak De leeftijd van de werknemer voldoet niet aan de eisen van premiekorting jongere werknemer 
Oplossing Zorg ervoor dat de leeftijd van de werknemer voldoet aan de eisen van de premiekorting jongere werknemer 

 

Fout  [172] Soort inkomen 12 en 14 zijn niet geldig vanaf 2016
Oorzaak  Soort inkomen 12 en 14 zijn niet meer geldig vanaf 2016
Oplossing  Maak gebruik van een ander geldig soort inkomen
 
Fout  [173] Soort inkomen 33 en 37 worden alleen door SVB gebruik
Oorzaak Soort inkomen 33 en 37 worden enkel gebruikt door SVB
Oplossing Maak gebruik van SVB of verander het soort inkomen
 
Fout  [174] Aard arbeidsverhoudingen 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 78 en 80 zijn niet geldig vanaf 2016
Oorzaak Bovengenoemde Aard arbeidsverhouding zijn niet geldig vanaf 2016
Oplossing  Kies een ander geldig aard arbeidsverhouding 
 
Fout  [175] Code fase indeling 0 is vanaf 2016 niet meer geldig
Oorzaak  Code fase indeling 0 is niet meer geldig vanaf 2016
Oplossing  Maak gebruik van een ander geldig code fase indeling
 
Fout  [176] ZW staat uit 
Oorzaak Als soort inkomen = 11, 13, 15 of 18 en invloed verzekeringsplicht = 0, D of E, dan moet ZW waarschijnlijk geactiveerd worden 
Oplossing Indien bovenstaande punten van toepassing zijn, zal ZW geactiveerd moeten worden

 

Fout  [177] L1250 zonder salary split 
Oorzaak Looncode 1250 kan alleen gebruikt worden voor salary split. 
Oplossing Bij gebruik van looncode 1250 zal de salarysplit geactiveerd moeten worden. U selecteert salary split in dashlet loonheffingen: Inrichten salary split
   
Fout  [180] Premiekorting code 12 is niet meer beschikbaar vanaf 2017. Selecteer code 5, 13 of 14
Oorzaak Premiekorting code 12 niet beschikbaar vanaf 2017
Oplossing Maak gebruik van de geldige premiekorting codes 5, 13 of 14
 
Fout  [181] Code soort inkomen 21 is vanaf 2017 niet meer geldig. Selecteer een code 54-63
Oorzaak Code soort inkomen 21 is niet meer geldig vanaf 2017
Oplossing  Maak gebruik van een geldige soort inkomen code 54-63
 
Fout  [182] Medewerker is 4 maanden of langer uit dienst het is niet toegestaan om een looncode met waarden 0 toe te voegen
Oorzaak De medewerker is 4 maanden of langer uit dienst, het is niet toegestaan nog iets te verwerken op dit personeelsnummer 
Oplossing Indien er nog wat verwerkt moet worden voor de medewerker in kwestie, zal er een nieuw personeelsnummer aangemaakt moeten worden met een nieuw IKV nummer. 
 
Fout  [183] Als een werknemer een ontslaguitkering ontvangt, dan moet deze op een nieuwe inkomstenverhouding (nieuw Num IV) met soort inkomen 62 en groene tabel ingevoerd worden
Oorzaak De werknemer ontvangen een ontslaguitkering maar hier is geen nieuwe personeelsnummer op een nieuwe inkomstverhouding voor aangemaakt.
Oplossing Maak een nieuwe personeelsnummer aan met een nieuwe IKV nummer. Soort inkomen 62 en groene tabel. 
 
Fout  [185] Medewerker verdient minder dan het minimumloon
Oorzaak Medewerker verdient onder het minimumloon 
Oplossing Pas het salaris aan naar de eisen van het minimumloon. 

 

Fout  [187] Vanaf 2018 is het voor de grafische sector niet meer mogelijk om risicogroep 1 of 2 te gebruiken. Risicogroep 3 (grafische industrie) dient geselecteerd te worden.
Oorzaak Grafisch sector risicogroep 1 of 2 is niet meer geldig vanaf 2018
Oplossing  Maak gebruik van geldige risicogroep 3 (grafische industrie)
Mutaties  
Mutatie  [77] Mutatie medewerker in dienst
Mutatie  [78] Mutatie medewerker uit dienst
Mutatie  [83] Mutatie Medewerker pensioen instellingen
Mutatie  [84] Mutatie Contract
Mutatie  [85] Mutatie Functie
Mutatie  [86] Mutatie Kostenplaats
Mutatie  [87] Mutatie Dienstverband
Mutatie  [88] Mutatie Afdeling
Mutatie  [89] Mutatie Actiepunt
Mutatie  [90] Mutatie Document
Mutatie  [91] Mutatie Extra dagen
Mutatie  [92] Mutatie Extra uren
Mutatie  [93] Mutatie Urenregistratie
Mutatie  [94] Mutatie Uurloon
Mutatie  [95] Mutatie Functionering
Mutatie  [96] Mutatie Verzekering
Mutatie  [97] Mutatie Kind
Mutatie  [98] Mutatie Medewerker Manager
Mutatie  [99] Mutatie Partner
Mutatie  [100] Mutatie Opleiding
Mutatie  [101] Mutatie Verstrekking
Mutatie  [102] Mutatie Leaseauto
Mutatie  [103] Mutatie Leaseauto extra bijdrage
Mutatie  [104] Mutatie Eenmalige looncomp.
Mutatie  [105] Mutatie Vaste looncomp.
Mutatie  [106] Mutatie Loonheffing
Mutatie  [107] Mutatie Adres
Mutatie  [108] Mutatie Bankrekening
Mutatie  [109] Mutatie Personalia
Mutatie  [110] Mutatie Medewerker Reservering
Mutatie  [111] Mutatie Reservering betaling
Mutatie  [112] Mutatie Rooster
Mutatie  [113] Mutatie Reservering betaling
Mutatie  [114] Mutatie Salaris
Mutatie  [115] Mutatie Levensloop
Mutatie  [116] Mutatie Spaarloon
Mutatie  [117] Mutatie SVW
Mutatie  [118] Mutatie Reiskosten intellingen
Mutatie  [134] Mutatie Loonbeslag

 

 

Opmerkingen