Optionele salaris instellingen

De optionele salaris instellingen hoeven alleen te worden ingericht als deze van toepassing zijn bij het desbetreffende bedrijf en/of medewerker. Het gaat hierbij om de onderstaande zaken.

Reiskosten(-regeling)

In Visma Nmbrs is het dashlet Reiskostenregeling beschikbaar. Reiskosten kunnen op basis van berekende kilometers of op basis van een staffel kilometervergoeding worden berekend. Het is ook mogelijk om de fiscale ruimte te laten berekenen.

Een reiskostenvergoeding kan als vaste looncomponent worden toegevoegd. De uitbetaling kan ook op basis van SV-dagen worden gedaan. Een reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste kilometers kan op twee verschillende manieren worden toegevoegd.

Andere manieren voor het vergoeden van reiskosten zijn:

Auto van de zaak (leaseauto) 

Je kunt in Visma Nmbrs leaseauto's toevoegen op medewerkersniveau of, op een hoger niveau, voor alle medewerkers. Wanneer je in een periode twee leaseauto's hebt die elkaar opvolgen in combinatie met een netto salaristype kun je dit op twee manieren instellen.

 

Inrichten salary split

Het is mogelijk in Nmbrs om voor medewerkers een salary split in te richten. In onderstaand artikel staat uitgelegd hoe je dit kan inrichten: 

 

Levensloop

Via de levensloopregeling kunnen medewerkers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Vanaf 2012 kunnen geen nieuwe deelnemers meer aangemeld worden voor de levensloopregeling.

Loonbeslag

Wanneer een medewerker een loonbeslag heeft kan dit worden ingericht in het dashlet 'Loonbeslag'. In onderstaand artikel staat dit uitgelegd:

Betaald ouderschapsverlof

We introduceren een nieuw dashlet waar je een betaald ouderschapsverlof dienstverband met een opgehoogd IKV kunt aanmaken om het betaalde ouderschapsverlof te verwerken dat per 2 augustus is ingegaan. Bij het gebruik van de (loon-) & urencodes en het dashlet voor het betaald ouderschapsverlof splitten we de medewerker op de achtergrond in twee medewerkers voor de loonaangifte. Het is daarom mogelijk om het betaald ouderschapsverlof op één medewerker te verwerken. In het onderstaande artikel staat uitgelegd hoe je het betaald ouderschapsverlof kunt verwerken:

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Het doel hiervan is de extra kosten voor de werknemer door thuiswerken te compenseren. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven. In dit artikel lees je hoe je dit binnen VismaNmbrs kunt verwerken.

 

Troubleshoot

Troubleshoot - Reiskostenregeling:

Troubleshoot - Auto v/d zaak:

FAQ

Opmerkingen